Geen verloren generatie

Nieuws | de redactie
16 augustus 2012 | De snel oplopende jeugdwerkloosheid wordt “een clusterfuck”. Dennis Wiersma (SER-lid van FNV Jong) en Tofik Dibi (GL) slaan handen ineen, om een forse aanval daarop op de tafel van de EU-top te gooien. Zij bouwen voort op hun reactie op een studie die ScienceGuide al agendeerde.

In hun gezamenlijke voorzet zeggen zij: “Het groeiend aantaljeugdwerklozen in Nederland en Europa neemt steeds ernstigereproporties aan. Met een EU-gemiddelde van 22,8 % is het aandeelwerklozen onder de 25 jaar meer dan het dubbele van het aandeeloudere werklozen. Ook in Nederland is het aantal jongewerkzoekenden in jaren niet zo hoog geweest.” Ze vragen ministerpresident Rutte te pleiten voor een Eurotop en komen met de websitewww.stopjeugdwerkloosheid.nl

Basis voor je toekomst

“Het is simpel, werk is de basis voor je toekomst. Dit nu nietserieus nemen en het aantal werklozen laten oplopen zorgt voor eengroter probleem dan we voor mogelijk houden: een clusterfuck.Terwijl de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de EuropeseCommissie
beide al pleiten voor een zogenaamd jeugdgarantieplan, blijft deechte actie  helaas veel te lang uit.” Wiersma pikte recentdie ILO-studie op in een artikel op ScienceGuide, waar hijdit had genoteerd.

“Nederland moet leren van efficiënte hulp aan jongeren in Zwedenen Finland. Noordse landen laten zien dat jongeren goed enefficiënt geholpen kunnen worden. Nederland kan het ook, doe hetdan!” schreef hij daarover. Dibi en hij wijzen er nu op, dat “maarliefst 18 van de 27 lidstaten kampen met een jeugdwerkloosheidboven de 20%. Ook in de leeftijdscategorie 20 – 34 jaar zien wepercentages variërend van 8,3% tot zelfs 27% zonder werk ofopleiding. De groep jongeren die zich niet meer meldt alswerkzoekend wordt alsmaar groter.”

Reddingsactie nummer 2

“Terwijl alle ogen zich richten op reddingsacties van banken enlanden, voltrekt zich in Europa een andere ontwikkeling die netzozeer een reddingsactie rechtvaardigt: de jeugdwerkloosheid. Daarmoeten we vandaag mee beginnen, want we verspillen jong menselijkkapitaal waar we bij staan.”

Zij bepleiten in lijn met de Noordse aanpak die de ILO alseffectief en succesvol etaleerde de instelling van een zogehetenjeugdgarantieplan. Daarin worden jongeren in een vroeg stadium vanhun werkloosheid intensief begeleid naar een passende baan ofopleiding. Hierdoor ontstaat voor veel jongeren ook de mogelijkheidom langer op school te blijven. Iets wat nu door hoge studiekostenen een slechte inkomenspositie steeds lastiger is geworden.

Ook voor jongeren die gelukkig wel werk hebben is de situatiesoms erg nijpend aan het worden in deze crisis. “Van hen werkt ruim42% op basis van tijdelijke contracten tegenover 13,9% in andereleeftijdscategorieën. Daarnaast werkt 30% in deeltijdwerk tegenover18,5% elders. De keuze voor tijdelijke contracten en parttime werkmet weinig rechten tot bijvoorbeeld scholing, opbouw van pensioenof een sociaal vangnet is dikwijls onvrijwillig.”

In de lijn van Monti

Zij slaan de handen ineen met een reeks betrokken deskundigenals oud-voorzitter van de taskforce Jeugdwerkloosheid en MKB Hansde Boer, SER kroonlid Hans Kamps, Jorgen Raymann, Bas Heijne, dehoogleraren Ton Wilthagen en Alfred Kleinknecht, Sywert van derLienden en de Nationale Jeugdraad. Samen met hen roepen Wiersma enDibi de premier  op het initiatief te nemen tot een spoedigeEurotop met een korte en krachtige agenda: jeugdwerkloosheid.Tijdens deze Eurotop moeten regeringsleiders afspraken maken overeen effectieve aanpak daarvan.

Dat sluit direct aan bij de recente, scherpe analyse van premierMario Monti in zijn interview met Der Spiegel. Ook daarinkwam het gevaar van een verloren generatie met nadruk naar voren.De oud-collegevoorzitter van de Bocconi Universiteit weet dan ookwaarover hij spreekt. Italië kent dramatisch hoge werkloosheidonder hoog opgeleide jongeren en verliezen zo’n 60.000 van hen perjaar door vertrek naar elders.

Deze ‘fuga dei cervelli’ (hersenvlucht) is een van de tendensenwaarom Monti zo sterk en snel schoon schip maakt in zijn land. Onsland merkt nu ook al dat de toevloed van jong talent uit crisislandenals Griekenland markant toeneemt in ons HO. Tegelijk steeg dejeugdwerkloosheid in ons land in een jaar met 54%, zo blijktvandaag.

Op www.stopjeugdwerkloosheid.nl kunnen bezoekerseen bericht via Twitter of Facebook versturen naar premier Rutte.De actie maakt gebruik van de hashtag#stopjwl en loopt vier weken. Daarnaworden de verstuurde berichten aangeboden aan de ministerpresident.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK