Groei en bloei Duits HBO

Nieuws | de redactie
30 augustus 2012 | Binnen 11 jaar is het aantal Duitse HBO studenten van 411.000 naar 684.000 gestegen. Tevens werden 57 nieuwe instellingen opgericht, bijna 40% meer aanbod. Minister Annette Schavan is vooral blij met het succes van het praktijkgericht onderzoek en belooft hierin voortgaand te investeren.

Het aantal Duitse HBO studenten en instellingen is sterkgestegen gedurende de laatste 10 jaren, volgens een persbericht van het Bundesministerium fürBildung und Forschung. Terwijl in 1999 411.000 studenten eenHBO opleiding volgden, waren dat er inmiddels 684.000 in 2010 (+66%). Tevens werden 57 nieuwe instellingen opgericht (+ 37.5%).

Succes met ‘lectoraten’ beloond

Tegelijkertijd hebben Duitse HBO instellingen steeds meer succesop het terrein van onderzoek: “Besonders erfreulich ist, dass dieFachhochschulen immer stärker auf dem Gebiet der Forschung punkten.Alles in allem sind von 2006 bis 2011 rund 316 Millionen Euro inForschung und Lehre von Fachhochschulen geflossen.”

Onderwijsminister Annette Schavan is zeer content met dezeontwikkelingen. Zij heeft nadrukkelijk met haar beleid ingezet opversterking van de onderzoekskwaliteit en valorisatie in heel hethoger onderwijs. De cijfers acht zij dan ook een bevestiging vanhet welslagen van dat beleid op de langere termijn. Schavan belooftdaarom het HBO onderzoek ook verder te steunen. “Diese Zahlenbestätigen uns in unserem Kurs, Forschungsaktivitäten anFachhochschulen weiter zu fördern.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK