Help promovendus aan baan

Nieuws | de redactie
13 augustus 2012 | 20% van de promovendi gaat verder in de 'pure wetenschap'. Juist in economisch zware tijden is het daarom van belang dat ook de anderen goed terecht komen. Het Professional PhD Program (PPP) gaat dat stimuleren.

Het PNN heeft steun voor dit PPP kunnenverwerven bij SoFoKleS, het sociale fonds voor dekennissector. Zo willen zij samen de doorstroom vanNederlandse promovendi naar een baan buiten de wetenschapverbeteren.

Uit de comfortzone

In een toelichting zett het PNN, dat in het huidigepromotietraject de focus toch vooral ligt op eendoorstroom naar een wetenschappelijke carriere. Dit terwijlslechts 20% van de promovendi na hun promotie binnen de wetenschapwerkzaam blijft. Het Professional PhD Program stelt zich tot doelpromovendi kennis te laten maken met banen buiten dewetenschap.

Zo kunnen promovendi, door gebruik te maken van detransferrable skills die zij tijdens hun promotie hebbenopgedaan, ervaren hoe waardevol zij voor een bedrijf kunnen zijn.Daarnaast kunnen bedrijven ervaren wat de toegevoegde waarde vaneen promovendus voor hun organisatie is. Dit kan vervolgens desamenwerking tussen universiteiten het bedrijfsleven versterken.Het PNN verwacht met het Professional PhD Program een blijvendebijdrage te leveren aan de carrièreperspectieven en dearbeidsreputatie van promovendi.

SoFoKles zegt daar bij dat gedurende het Professional PhDProgram promovendi verantwoordelijkheid voor hun eigenloopbaan nemen en uit “de comfortzone van de wetenschap” stappen. In dat verband voeren tien derdejaars promovendi binnen hetbedrijfsleven fulltime een uitdagend project van twee maanden uit.Zo wordt een intersectorale mobiliteit bevorderd met een praktischeaanpak. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK