Hoe vlijt z’n glans verloor

Nieuws | de redactie
3 augustus 2012 | Het idee dat de vrije markt economie superieur is aan andere economische systemen, heeft door de crisis flink aan kracht ingeboet, zo blijkt uit Pew Research onderzoek. In Europa daalde de steun van 70% in 2007 tot 58% in 2012. Hoger opgeleiden zijn positiever, negatief ingestelden menen ook dat 'hard werken niet meer loont'.

In 11 van de 21 landen die het Pew Research Center dit voorjaaronderzocht, had het vrije markt-stelsel de steun van minder dan dehelft van de bevolking. In een aantal Europese landen is er eenaanzienlijk veranderde opvatting sinds 2007. In Italië bijvoorbeeldliep de steun voor het kapitalistische model terug met 23procentpunt, in Spanje met 20 en in Polen met 15 punten.  

Pew - adherence to capitalism 

Alleen in China (83%), Duitsland (73%), Brazilië (65%) andTurkije (57%) vinden de meeste mensen dat de huidige economischeomstandigheden, goed te noemen zijn.

In de meeste landen worden de ideeën van mensen over de economiegevormd door de eigen ervaringen die zij met de vrije markt hebben.Diegenen die onder het kapitalisme te lijden hebben, zijn minderovertuigd van de waarde van het vrije markt-stelsel. Dit effect isvooral zichtbaar in Rusland, Polen, China en Japan.

Hard werken geen garantie

Veel mensen die moeilijke tijden doormaken, hebben hun geloof in’hard werken’ verloren. De meeste mensen die negatief tegenover deeconomie staan, denken eveneens dat hard werken geen garantie voorsucces is: Japan (65%), Frankrijk (63%), Duitsland (62%)Groot-Brittannië (53%), Griekenland (53%), Polen (53%) and Tsjechië(52%).

In de Verenigde Staten en in vier van de acht onderzochteEU-landen, zijn het vooral de mannen die een rooskleurig beeldhebben van de vrije markt. Ditzelfde effect is zichtbaar in Turkijeen Tunesië. Ook is er een ‘opleidingseffect’ merkbaar: in tweederdevan de onderzochte landen staan mensen met een hogeropleidingsniveau positiever tegenover de vrije markt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK