Internationaal studeren in de lift

Nieuws | de redactie
14 augustus 2012 | De internationale mobiliteit van studenten groeit, waarbij een ‘gap year’ voor de studie een opvallend gunstige werking heeft. De toename van Duitse studenten in Nederland daalt, het aantal studenten uit crisislanden als Griekenland neemt toe. Vooral aan universiteiten stijgt het aantal buitenlandse studenten stevig.

Sinds 2010 stelt de Nuffic jaarlijks ‘Mobiliteit in beeld’ op.Hierin schetst zij de recente ontwikkelingen in deinternationalisering  van het Nederlandse hoger onderwijs.’Mobiliteit in beeld 2012′ laat zien dat zowel de inkomende als deuitgaande studentenmobiliteit is gegroeid.

Mobiliteit licht omhoog

In de afgelopen twee jaar is een lichte toename waar te nemen inhet aantal buitenlandse studenten in Nederland (8,1% in 2010-2011tegenover 8,4% in 2011-2012). Deze stijging is grotendeels te danken aan het percentage buitenlandse studenten in het WO dattoenam van 7,7% naar 11,2%. In totaal volgden in het collegejaar2011-2012 ongeveer 87.100 buitenlandse studenten een volledigestudie of deel van hun studie  in Nederland, het grootste deeldaarvan studeert nog steeds in het HBO.

Van de studenten van wie het land van herkomst bekend is, kwamende meesten uit Duitsland (26.050), China (5.700), België (2.900),Spanje (2.200) en Frankrijk (2.150). De groei van het aantal Duitsestudenten dat naar Nederland komt neemt af. Hier staan grotereaantallen studenten uit Bulgarije, Griekenland, het VerenigdKoninkrijk, Italië en Frankrijk tegenover. De diversiteit van destudenten neemt toe.

In overeenstemming met de speerpunten van de Nederlandseoverheid is er een groei te zien in het aantal Nederlandsestudenten dat in het buitenland studeert. Uit de laatste cijfersblijkt dit aantal rond de 46.300 te liggen.

Van de studenten van wie het bestemmingsland bekend is, gingende meesten naar het Verenigd Koninkrijk (6.600), België (5.450),Duitsland (2.250), de Verenigde Staten (1.850) en Spanje (1.650).Sinds 2007 hebben Nederlandse studenten die hun studiefinancieringmeenamen naar het buitenland, in 86 verschillende landen aan bijna1.600 instellingen gestudeerd.

Tussenjaar voor goede studiekeuze

Een tussenjaar is een jaar tussen het einde van de middelbareschool en de start van de vervolgopleiding, ook wel eengapyeargenoemd. Ongeveer 9% van de studenten in Nederland neemt zo’ntussenjaar, dat soms trouwens ook wel langer dan een jaarduurt.

Een belangrijke reden is dat ze hopen om zo een beterestudiekeuze te kunnen maken, maar ook niet-studiegerelateerdemotieven spelen een rol. Bijna 3% van de studenten doet in hettussenjaar internationale ervaring op door op reis te gaan. Ditpercentage verschilt tussen wo-studenten (5%) en hbo-studenten (2%)en is bovendien afhankelijk van het vakgebied.

Veranderingen in het studieklimaat, zoals de invoering van delangstudeerboete, zouden kunnen leiden tot een stijging van hetaantal studenten dat een tussenjaar neemt. Een goede studiekeuze isimmers nog belangrijker wanneer de financiële consequenties van eenverkeerde keuze zwaarder wegen. Het tussenjaar wordt zo intoenemende mate een mogelijkheid om ervaring op te doen die vanbelang is om de succeskans in het hoger onderwijs te vergroten.

De studie-uitval blijkt inderdaad minder te zijn onder studentendie een tussenjaar namen. In het wo kwam dit door studenten die inhet tussenjaar internationale ervaring hadden opgedaan, in het hbodoor studenten die in die periode hadden gewerkt.

De publicatie ‘Mobiliteit in beeld’ vindt u hier (PDF)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK