Koepels winnen debat

Nieuws | de redactie
23 augustus 2012 | Het debat over “de gehate langstudeerboete” heeft niet geleid tot een heldere lijn. Zijlstra kon achterover blijven hangen. De Kamerfracties hadden geen gedragen alternatief klaar. De studenten blijven betalen en de echte winnaars zaten niet bij het overleg, maar zuchten van opluchting.

Die winnaars zijn de koepels van hogescholen en universiteiten,de HBO-raad en de VSNU. Zij hebben het verzet van de studentensteeds formeel ondersteund, maar vreesden steeds voor de gevolgenals de politiek of de rechter de uitvoering zou stoppen. De wet hadimmers al een kaasschaaf op de HO-instellingen met zich meegebracht à 180 mln en een schep daar bovenop als alternatievedekking zagen zij dan ook echt niet zitten.

Groot ongemak

Dat ongemak werd nog groter toen de rechter voor een groep vandeeltijders een uitzondering maakte bij de boete. OCW bleek niet instaat die uitspraak administratief op te vangen en schoof de balsimpelweg door naar de universiteiten en hogescholen. Dit maaktehen niet gretiger op nog meer lastminute werkzaamheden voor debijstelling van de boete.

Toen de Kamermeerderheid op één lijn leek te komen voor eenschielijke afschaffing van de maatregel, liefst voor 1 september,sloeg dan ook enige paniek toe bij de koepels en hun leden in WO enHBO. Zij zagen de bui hangen. Zij zouden het restende begrotingsgatweleens moeten ophoesten, incidenteel, tijdelijk, maar toch. En OCWsloeg dreigende taal uit over defuzzdie op hen af kwam als via henstudenten benaderd zouden moeten worden die geld terug zoudenkrijgen en dergelijk ongemak.

In codetaal lieten de koepels weten hier allemaalgeen zin in te hebben. “Doordacht” moest de op zichzelf natuurlijkwenselijke afschaffing van de boete geschieden, aldus de VSNU. DeHBO-raad kwam met cijfers die moesten aantonen, dat juist deopleidingen nu dubbel gepakt dreigden te worden: én verlies aaninkomsten én een extra kaasschaaf.

Alleen maar verliezers?

Het debat liet zien, dat binnen de Kunduz-coalitie geengezamenlijke lijn en dekking te vinden was. De PvdA poogt nu alsnogeen alternatieve meerderheid te verzamelen en daar zou komende weekin een plenair debat uitsluitsel over  moeten komen. Destaatssecretaris kon daarop een geïrriteerde houding aannemen enmaakte nota bene zichzelf de tolk van de studenten dieduidelijkheid van de Kamer smeken. Een van de betere gotspes vanDen Haag van de laatste tijd.

Er is nog een opmerkelijk aspect aan het slot van ditKameroverleg. Nu men niet verder komt dan een verlenging – en dusverdieping – van de impasse, zijn er alleen maar verliezers, heethet dan al snel. Is dat zo? Nee, er in één klein dorpje inGallia….en dat zijn dus de koepels. Zij houden wat ze hebben, wetendat in een nieuw regeerakkoord toch een alternatieve dekking voorhun geld uit de prestatieafspraken zal moeten komen en vermijdeneen hele hoop administratief gedoe en eventuele juridische kwestiesrond benadeelde studenten.

Voor hen begint zo op 13 september in elk geval een nieuweronde, maar wel een waarin zij de meest gevreesde perikelen in zo’nonzekere verkiezingsperiode nog hebben kunnen omzeilen. En ‘deschuld’ voor de blijvende onhelderheden kunnen zij rustig latentoeschuiven in de media aan een halsstarrige bewindsman, niet slimcoördinerende fracties, ponteneur van de VVD en nadereaffecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK