Leukemie kent andere oorzaak

Nieuws | de redactie
21 augustus 2012 | De meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen ontstaat anders dan tot nu toe gedacht werd. Er komt namelijk geen ziekteverwekker aan te pas, zo schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Duitse Max Planck Instituut in Nature.

Van chronische lymfatische leukemie (CLL), een woekergroei vanwitte bloedcellen, werd aangenomen dat er een speciale trigger wasvoor deze ongeremde groei. Veel leukemieonderzoekers waren dan ookop zoek naar dit verschijnsel.

Leukemiecel werkt onafhankelijk

De onderzoekers van LUMC en het Max Planck Instituut laten nuzien dat er iets anders aan de hand is. B-cellen herkennenindringers in het lichaam die mogelijk schadelijk zijn. Dieherkenning gebeurt door een receptor die zij op hun buitenkantdragen. Alle soorten B-cellen hebben weer een andere soortreceptor.

“We zagen dat de receptor die altijd voorkomt bij CLL zélf eensignaal afgeeft dat de celdeling stimuleert”, zegt prof. HendrikVeelken, hematoloog in het LUMC en co-auteur van het artikel inNature. “Daarmee is de leukemiecel helemaal onafhankelijk van hetherkennen van externe structuren.”

Nog niet direct nieuwe behandeling in zicht

Mogelijke behandelingen op basis van dit nieuwe inzicht zullennog wel even op zich laten wachten, denkt Veelken. “Er is ook eenaantal genetische veranderingen in CLL-cellen bekend. Daarom zullenwe nu moeten uitzoeken wat de exacte rol van de receptor in relatietot de genetische veranderingen is.” En welke van de twee er heteerst is.

“We denken nu dat de specifieke B-celreceptor eerstverantwoordelijk is voor de vermenigvuldiging van de cellen. Laterkomen er dan nog genetische afwijkingen bij, waardoor er echt eenziekte, CLL, ontstaat. We kennen namelijk ook een goedaardige vormvan B-celgroei, waarbij we vermoeden dat de B-cellen dezelfdereceptor dragen, maar misschien minder genetische veranderingenhebben.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK