Lijsttrekkers trappen af in Utrecht

Nieuws | de redactie
13 augustus 2012 | De verkiezingscampagne trapt af en het hoger onderwijs heeft de primeur. Het eerste lijsttrekkersdebat is bij het Utrechtsch Studenten Corps (USC), morgen 14 augustus. Langstudeerboete, sociaal leenstelsel, het gaat allemaal over tafel. Samsom, Buma, Sap en anderen kruisen de degens.

Wat gaat de langstudeerboete nu precies betekenen en hoe krijgendeeltijdstudenten hier nu wel of niet mee te maken? En hoe staan departijen tegenover het volledig invoeren van het sociaalleenstelsel? Op 14 augustus gaan de lijsttrekkers van CDA, PvdA,D66, GroenLinks en ChristenUnie met elkaar in debat over de thema’sdie studenten van nu het meest bezighouden.

Rekensommen van Diederik?

Zal CDA-voorman Sybrand van Haersma Buma inzetten op de ‘kennisdeal‘ die hij in september vorig jaarvoorstelde? Hij pleitte toen al voor extra kennismigratie om zo deNederlandse kenniseconomie te stimuleren. En voor fors inzetten opde ‘battle for talent’ als punt waar ons land kan ‘scoren’. En hijzal zijn ‘behoud de basisbeurs’ beleid ongetwijfeld flink inzettentegen de schulden waarmee andere partijen elke student willenopzadelen via een sociaal leenstelsel.

Diederik Samsom weet als voormalig studentenleider wat studentenbezighoudt. In zijn tijd bij de Delftse Studentenvakbond (VSSD)rekende hij al door wat de door -zijn huidige partijgenoot- JoRitzen voorgenomen prestatiebeurs en het daarin opgenomenleenstelsel voor studenten zou gaan betekenen. Zo scherp, dat zelfsde toenmalige IB-groep (nu DUO) gebruik maakte van die VSSD-cijfers. Ook nu als leider van de PvdA zalSamsom de studentencijfers goed op een rijtje willen hebben.

Wel en geen Kunduz

D66 lijsttrekker Alexander Pechtold was in het verkiezingsdebatin Utrecht van 2010 nog weifelmoedig inzake de toekomst van destudiefinanciering. Een verschuiving naar een volledig sociaalleenstelsel behoorde tot de mogelijkheden, maar moest eerst noggetoetst worden op mogelijke risico’s. Nu, twee jaar later, en weerterug in Utrecht zal Pechtold vast volmondig het D66 standpunt vooreen volledig sociaal leenstelsel gaan verdedigen.

Opvallend zal zijn hoe de PvdA zich in het debat zalpositioneren tegenover ‘Kunduz’, want met de aanwezigheid vanJolande Sap (GL) en Arie Slob (CU) is de Kunduz-coalitie -op Mark Rutte (VVD) na-compleet in Utrecht. Want hoewel Samsom en zijn fractie nietwilden participeren in die samenwerking, zitten zij juist op hetpunt van de toekomst van de SF wel op een lijn met een groot deelvan die coalitie. Juist hier staat Samsom tegenover zowel SP alsCDA.

Op 14 augustus om 16.30 gaat het beginnen. U bent welkom op hetJanskerkhof voor het USC-lijsttrekkersdebat


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK