Logistiek volgens Darwin

Nieuws | de redactie
7 augustus 2012 | Marcel Ludema sprak onlangs zijn inaugurele rede als lector Logistics bij de Hogeschool Rotterdam uit. Hij pleit in zijn plannen voor het lectoraat voor drie ontwikkelrichtingen in logische infrastructuren naar analogie met de evolutietheorie en het creationisme.

“Logistieke infrastructuren zijn als gevolg van beslissingen uithet verleden weinig flexibel en kunnen daardoor onvoldoende snelworden aangepast. Ze zijn vaak kwetsbaar en niet duurzaam, waardooronvoldoende adequaat kan worden ingespeeld op nieuwe wensen van deconsument,” stelt Ludema in zijn openbare les, uitgesprokenafgelopen mei in Rotterdam.

Analogie met evolutietheorie encreationisme


“Logistieke infrastructuren waarmee wel adequaat kan wordeningespeeld op veranderingen verhogen de overlevingskans vanondernemingen die zich ervan bedienen. Hoe ondernemingen in ketensen netwerken kunnen bijdragen aan betrouwbare, duurzame en slimmelogistieke infrastructuren die geschikt zijn om goed in te spelenop veranderingen, is onvoldoende onderzocht.”

Marcel Ludema die begin van de zomer is ingeluid als lectorLogistics op de Hogeschool Rotterdam gaat met dit onderzoek aan deslag. Op basis van “een analogie met de evolutietheorie en hetcreationisme worden drie ontwikkelrichtingen geschetst,” verteltLudema in zijn rede. 

Logistiek Darwinisme

De nieuwste ontwikkelrichting waarmee Ludema in het lectoraataan de slag wil is “het opzettelijk verkennen van nieuwe vaakcreatieve en innovatieve combinaties van bestaande bouwblokken vanlogistieke infrastructuren, om vervolgens daarvan het mogelijksucces te onderzoeken. Het leidt tot snel inzicht in niet directvoor de hand liggende antwoorden die indien gevolgd hetonderscheidend vermogen van ondernemingen kunnen vergroten.”

Aanpassen aan veranderende omgevingen

Op basis van deze visie wil Ludema de komende jaren met hetlectoraat werken aan onderzoeken naar onder meer de distributie vanmaterialen in de bouw, logistiek van retailers in de stad ensamenwerking in de ketens van zorg en medische ondersteuning in deRotterdamse regio. Zoals Ludema het zelf zegt: “Het lectoraatLogistics wil bijdragen aan de zoektocht naar methoden waarmeelogistieke infrastructuren adequaat kunnen worden aangepast aanveranderende omgevingen.”

De openbare les van Ludema is te bestellen als paperback en als e-book


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK