Nederlandse scholier is ‘taal-veelvraat’

Nieuws | de redactie
29 augustus 2012 | Beheersing van vreemde talen loopt in de EU erg uiteen. Europees onderzoek geeft opvallende details: Zweden zijn dan wel goed in Engels, maar hun kennis van een tweede vreemde taal is nauwelijks aanwezig. Dáár doen de Nederlanders het juist weer uitstekend.

Van Nederlanders wordt vaak gezegd dat ze zélf vinden dat hunkennis van vreemde talen goed is, terwijl het in werkelijkheid omsteenkolenengels, -Duits of -Frans gaat. Recent onderzoek van de Europese Commissie logenstraft dat toch:54.000 scholieren uit EU-landen werden aan lees-, luister- enspraakvaardigheidstesten onderworpen en de Nederlandse kinderenbereikten een respectabele derde plaats. Franse en Engelse kinderenbungelen onderaan met hun taalvaardigheid. Wat betreft de kennisvan een tweede vreemde taal, behoren Nederlandse scholieren tot deabsolute top.

language proficiency EU

Beheersing van een tweede vreemde taal

Opvallend is verder hoe goed Estland, Kroatië en Sloveniëscoren: zij laten ‘oudere’ EU-lidstaten als Spanje, Portugal enFrankrijk ruim achter zich bij de kennis van een moderne vreemdetaal. Om van Groot-Brittannië nog maar te zwijgen. Dat land bungeltsteevast onderaan de lijsten vanwege het bekende’motivatieprobleem’. Want waarom zouden zij een vreemde taal lerenals iedereen zo hard op het Engels studeert?

Het onderzoek toont en passant ook een praktisch nut vanklassieke talen aan: scholieren die Latijn en Grieks leren,bereiken over het algemeen een hoger beheersingsniveau van hunmoderne talen. Uitwisselingsprogramma’s – wel leuk voor scholieren- blijken daarentegen maar een heel gering positief effect tehebben.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK