Nieuwe hogeschool van start

Nieuws | de redactie
9 augustus 2012 | Er is een nieuwe hogeschool opgericht, ontstaan uit de fusie van twee bestaande HBO-instellingen. Haar naam is Vilentum, "een unieke, kleinschalige kennisinstelling, die opleidingen, onderzoek en diensten aanbiedt gericht op het groene onderwijs en de groene sector."

Vilentum is de samenvoeging van de CAH, die in Dronten en Almereagrarische opleidingen aanbiedt, en Stoas in Wageningen. Men is totde fusie gekomen, omdat volgens “de strikte interpretatie van deWHW” het niet toegestaan is, dat een college van bestuur meer daneen hogeschool leiding geeft. De samenwerking binnen de Aeres-groephebben de twee instellingen daarom ingeruild voor  eeninstitutionele fusie onder de naam Vilentum.

Men benadrukt, dat de eigen aard en profilering van de bestaandeinstellingen niet woren aangetast door de fusie. “In de nieuwehogeschool Vilentum zijn CAH Vilentum en Stoas Wageningen, VilentumHogeschool zichtbaar als zelfstandige faculteiten met eenduidelijke eigen missie en identiteit, eigen onderwijs, onderzoeken innovatieruimte en positionering.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK