Stuurloos Den Haag verlamd

Nieuws | de redactie
24 augustus 2012 | De langstudeerboete is bijna 24 uur ‘weg’ geweest. De Kamerfracties hadden overeenstemming, tot donderdagochtend na het TV-debat zonder Rutte en Roemer.

ScienceGuide verneemt dat de meest betrokken Kamerledenin hun vooroverleg een gezamenlijke lijn hadden bereikt. Een lijndie voldoende uitzicht bood op een bevredigend einde aan “de gehateboete” in de woorden premier en VVD-leider Mark Rutte. Dat was ooklogisch gelet op de gang van zaken in het Kameroverleg metstaatssecretaris Zijlstra dat hierover op donderdag werdgehouden.

Overeenstemming niet gevonden

In dit overleg bleek dat zowel voor de korte termijn vanincidenteel €62 miljoen, als voor de lange termijn van structureleverschuivingen toereikende dekking gevonden kon worden. De dekkingin het CDA-program kon zelfs de goedkeuring van het CPB verwerven,zo klonk het. Geen wonder dus dat de lijsttrekkers in hun TV-debatsereen waren gebleven en meldden dat men er op een zinnige manieruit zou komen.

Dat gebeurde echter niet in het overleg met de staatssecretaris.Zijlstra koos zelfs een licht aangebrande, Verdonk-achtige houding die moest uitdrukkendat hij niet bij ‘die politici’ hoorde die voor onduidelijkheidzorgen. Anderen hadden moeten zorgen voor de juiste cijfers, nietde bewindsman, zo vond hij zelf.

‘Kunduz’ ontmanteld

Zo ver was men ook gekomen en een demissionair kabinet pleegtdan volgend en als ‘oliemannetje’ dienend de besluitvorming vanfracties op het goede spoor te ondersteunen. Het omgekeerdegebeurde. De VVD zegde haar steun aan het gezamenlijke pakket enproces van bijstelling van “de gehate boete” op, de ochtend na hetlijsttrekkersdebat.

Binnen ‘Kunduz’ was daarmee de steun voor snelle wijzigingbeperkt tot CDA, D66 en GroenLinks. Binnen hun akkoord konden zijgeen verbetering aanbrengen. PvdA en SP wilden wel van de boete af,maar niet binnen de constraints van dat akkoord. De PVVwas nergens aan gehouden of mee verbonden. De VVD blokkeerde demeerderheid van de ‘lentecoalitie’ die zij was aangegaan om OlliRehn te overtuigen van een serieus Nederland.

Het land is demissionair

De PvdA poogde aan het eind van het overleg een tweede aanloopnaar een adequate meerderheid te nemen. D66 liet haar kil vallen,GroenLinks deed de stap naar buiten de Kunduz-coalitie. Het CDAtrad op als verlamd door de Verdonk-tactiek van de VVD en haarstaatssecretaris.

Men ging zelfs een fittie aan over de vraag of de PvdAmet opzet de ChristenUnie wel of niet had uitgenodigd voor eenbijeenkomst in de dagen daarvoor. Wie wie wel of geen uitweg hadgeboden, daar ging het uiteindelijk over.

Blijft dat thema nummer 1, dan zal ook het debat op dinsdag metde plenaire Tweede Kamer niets zinnigs opleveren. Alleen grote,leidende partijen met stevige positie en bewindslieden kunnen inzo’n situatie nuchter voor concrete doorbraken zorgen. De tragiekvan 2012 lijkt te zijn, dat ook de grootsten in omvang zo geringzijn, dat het te klein blijft.

Nederland heeft beperkte partijen die nauwelijks vijfentwintigzetels overstijgen. Hun roeping van risicomijding via roeptoetersis dan even begrijpelijk als ontoereikend. Het land is zelfdemissionair zonder dat te weten. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK