UU schetst ‘Next Yvonne’

Nieuws | de redactie
10 augustus 2012 | Utrecht wil na Yvonne van Rooy opnieuw een krachtige, Europese, bestuurlijke ervaren vrouw als collegevoorzitter. “Een teamspeler,” geen introverte wetenschapper, geen diva.

Headhunter Van der Kruijs heeft een profiel gepubliceerd aan de hand waarvan deopvolger UU-voorzitter Van Rooy wordt gezocht. Men wil een echte’Next Yvonne’, zo veel is duidelijk. De beschrevencollegevoorzitter voor de periode 20013-2021 is een tweelingzus vande huidige.

Liefst een vrouw

De nieuwe preses moet liefst opnieuw een vrouw zijn, al was hetmaar “gezien de huidige samenstelling” van de universitaire top inUtrecht. Zij moet betrokken en ambitieus zijn, transparant opererenen een teamspeler zijn. Voor alles moet zij “de strategischeontwikkeling van de universiteit leiden”.

Daarom zoekt de UU welbewust geen topper uit de wetenschap, maareen superieur boegbeeld voor de instelling naar haar wereldwijdeomgeving: Utrecht zelf, Den Haag, ‘Brussel’ en de andere globalplayers en de overige cruciale stakeholders rond het WO. “Eenwetenschappelijke prominentie is niet primair noodzakelijk.”

Loskomen van Den Haag

“Affiniteit” met de wetenschap en vooral een fijn “gevoel voorverhoudingen daarbinnen” acht men adequaat. Crux is namelijk dat denieuwe voorzitter twee grote strategische opdrachten moet zien terealiseren: loskomen van Den Haag als onbetrouwbare financier en devorming van een excellente universiteit die “kleiner maar beter”wordt.

De UU zet daarom in op aansluiting bij de grandchallenges van de EU als bron van meer en nieuw geld, en op detopsectoren nationaal. “Dit vereist een scherpe profilering vanonderzoek,” zegt de profielschets onomwonden en bijna een tikjeomineus.

Het loopt vaak anders

Van Rooys opvolger zal bij het onderwijs aan de universiteitvoluit in moeten zetten op “matching en selectie” en alle ruimtevoor trajecten die excellentie uitdagen en bevorderen. Academischepabo’s, honours klassen, Eerst de Klas, de nieuwe zomerschool in Azië en meer van zulkeinitiatieven die Van Rooy ook persoonlijk impulsen gaf, blijvenvoorop staan.

Wie zou het worden? De dynamiek van benoemingsprocedures kentheel eigen wetten en dilemma’s. Vaak gebeurt het omgekeerde van hetvoorziene of het verwachte. Plasterk ging niet naar Leiden, om eenswat te noemen. Van der Kruijs zocht voor de Hogeschool Rotterdam een vrouw met uitnemende Haags bestuurlijkenetwerken. De namen van Mariëtte Hamer en Marleen Barth gonsden alsnel rond. Het werd een Arnhemse HBO-voorzitter, een man die alsboegbeeld van die sector Rotterdam onverwacht nieuwe wezenlijkeimpulsen zou kunnen geven.

De eerste verkenning van relevante namen en opties brachtScienceGuide  reeds in kaart vanuit dit besef vannever a dull moment. De kandidaten voor de rol van ‘NextYvonne’ leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK