Watertekort groot gevaar

Nieuws | de redactie
9 augustus 2012 | Het grondwatergebruik is op aarde ongeveer 3,5 keer groter dan duurzaam verantwoord. In belangrijke landbouwgebieden wordt het grondwater zo uitgeput dat 1,7 miljard mensen gevaar lopen. UU en McGill University luiden de noodklok.

Onderzoek van deUtrechtse faculteit Geowetenschappen en McGill in Canadahiernaar wordt deze week gepubliceerd in Nature.De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om de balans tussengrondwatergebruik en grondwateraanvulling in een gebied uit tedrukken.
 
Zij noemen dit de’grondwatervoetafdruk’. Dit is het landoppervlak dat nodig is omgrondwateronttrekking in een gebied in balans te brengen met deaanvulling door regen, waarbij er ook nog voldoende rivierafvoeroverblijft om ecosystemen levensvatbaar te houden.
 
Gevaar voor Aziëen Noord-Amerika
 
“Met dezegrondwatervoetafdruk kunnen wij nu wereldwijd per regio zien ofgrondwater op een duurzame manier wordt gebruikt, of dat eruitputting ontstaat”, zegt geowetenschapper MarcBierkens, de leider van het Utrechtse team. “Wordt degrondwatervoetafdruk groter dan één, dan is er sprake vanniet-duurzame onttrekking.”

“De wereldwijde grondwatervoetafdruk is meer dan 3,5 keer zogroot dan alle grondwaterrijke gebieden in de wereld”, zegtYoshihide Wada, een van de Utrechtse auteurs. “Toch heeft 80% vande grondwaterrijke gebieden een duurzame grondwatervoetafdruk – datwil zeggen: kleiner dan 1. Dit betekent dat in de overige 20% degrondwatervoorraad zwaar uitgeput wordt. Op termijn vormt dit eenbedreiging voor de bestaanszekerheid van 1,7 miljard mensen die nuin deze gebieden – vooral in Azië en Noord-Amerika – wonen.” Dat indeze gebieden toch zoveel grondwater onttrokken kan worden, komtomdat de voorraad al lang geleden is opgebouwd.

Zorgen voor beter beheer

De onderzoekers hebben met de grondwatervoetafdruk de regionaleverschillen in duurzaam grondwatergebruik inzichtelijk gemaakt.Hierdoor kunnen beleidsmakers en overheden zien waar de landbouwhet grondwater uitput en waar nog grondwater gebruikt kan worden omde landbouwproductie te verhogen. Op deze manier kan grondwaterbeter beheerd worden.

“Zo is het mogelijk om de productie te verplaatsen naaraangrenzende gebieden die nog voldoende grondwater hebben, of debalans te wijzigen door grondwateronttrekking te verminderen of degrondwateraanvulling op te voeren”, aldus geo-onderzoeker Rens vanBeek. “Dankzij onze ‘grondwatervoetafdruk’ kan worden nagegaan oflandbouwactiviteiten in een land verduurzaamd kunnen worden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK