Zijlstra’s opvallende rekenfout

Nieuws | de redactie
16 augustus 2012 | De Kamer slaat een gat van €400 miljoen in de OCW-begroting. Daarom blijft de langstudeerboete nog wel een paar jaar gewoon bestaan. Halbe Zijlstra dreigde en rekende voor. Maar het klopt niet.

Het gat is geen €400 miljoen. Als er al een gat is, dan is hetzo’n €75 miljoen, niet structureel maar incidenteel. En Zijlstraheeft ook de oplossing zelf al voorhanden. Sterker nog, met SGPheeft hij die zelf vorig jaar al tot stand gebracht.

Hoe groot is het gat?

“De gehate langstudeerboete” – aldus Mark Rutte – krijgt DUO vanOCW niet correct uitgevoerd, zo erkent men zelf. Toch zet Zijlstramet veel misbaar zijn hakken in het zand en schildert financiëlerampspoed als de boete niet doorgaat. Hoe zit het nu echt?

De langstudeerboete levert zo’n €360 miljoen op, dat schat OCWin. De helft daarvan is al binnen: €180 miljoen is gewoon gekort opHBO en WO instellingen. Dat moest nadat de Raad van State de kachelhad aangemaakt met de kortingsmethodiek die Zijlstra hadvoorgesteld. De trage student zou dus zo’n €180 miljoen moetenophoesten en dat wil de Kamer nu stoppen. Het gat is dus €180miljoen.

Welk gat eigenlijk?

Maar ook dat klopt niet. De Kamer wil immers deze boete directna 12 september vervangen en in het regeerakkoord een completeredekking aanbrengen voor de gelden die via ‘Van Vught’ naar het HOzouden gaan. Dat weet Zijlstra, dat wil ook Rutte.

Het gat is dus geen €180 miljoen in 2013 maar nul euro. Hetenige gat is de ingeschatte opbrengst tussen 1 september 2012 en 1januari 2013, €75 miljoen, eenmalig, incidenteel. Dat is zeereenvoudig op te vangen: door een eenmalige betaling van -bijvoorbeeld – prijscompensaties aan HO-instellingen technisch teverplaatsen van 31 december naar 2 januari. Iedereen in Den Haagweet dat en doet dat in ongeveer elke begroting. De HBO-raad meldtoverigens dat het lopende bedrag bij zo’nprijscompensatieoverboeking van OCW zo’n €42 mln is. Zou men ditsoort stap op deze wijze zetten, reduceert dit het probleem totbijna niets.

Nog één jaar op nul

Kan de Kamer Zijlstra dwingen nu al voor 1 september de boete opschorten? Ja dus, als de dekking het probleem zou zijn. En ja, wanttechnisch is het simpel. Nu al staat de boete sinds een jaar op nul€0, dankzij een amendement van de SGP. Zo stelde zij de invoeringeen jaar uit.

Zijlstra moet de werking van dat amendement met een jaarverlengen en ‘that’s it’. De Kamer zal dit zo nodig met spoedbevestigen en “de gehate langstudeerboete” van Rutte wordt nietlanger doorgedrukt door zijn bewindsman, partijgenoot en beoogdfractieleider. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK