Zorgkosten kunnen flink omlaag

Nieuws | de redactie
20 augustus 2012 | Zorg is duur. “Escalatie van medicijngebruik” bij chronische pijn, ‘failed back surgery syndrome’ en zware bijwerkingen kunnen minder kostbaar en draaglijker worden voor patiënt en staatskas, aldus Maastrichts onderzoek. Kijk naar het geheel en bespaar een kwart.

Eén op de vijf Nederlanders heeft of krijgt te maken met een ofandere vorm van chronische pijn. Lichamelijke chronische pijn diein eerste instantie ook lichamelijk wordt bestreden metpijnstillers. Daarvan gaan bepaalde mensen steeds meer en zwaarderevarianten slikken, vooral in stedelijke gebieden, concluderenMaastrichtse onderzoekers onder leiding van psychiater dr. CarstenLeue onlangs in de British Medical Journal.

Steeds zwaarder medicijn helpt vaak niet

Deze ‘escalatie van medicijngebruik’ leidt tot een medicatietolerantie met als gevolg pijntoename, terwijl de oorzaak vanchronische pijn niet voldoende wordt aangepakt. Hij pleit daaromvoor een integrale aanpak van chronische pijn, waarbij ook oog isvoor bijkomende psychische problematiek.

Leue en zijn collega-onderzoekers analyseerden pijnmedicatie bijNederlandse patiënten met chronisch gebruik van pijnstillers.Daarin ontdekten ze voor het eerst een duidelijk verband tussenchronische pijnpatiënten in stedelijke omgevingen en het toenemendgebruik van sterke en zeer sterke pijnstillers, met vaakverandering van gedrag en stemming als gevolg.

“Het gebruik van steeds zwaardere middelen helpt vaak niet. Hetleidt niet alleen eerder tot een verergering van de pijnklachten,maar ook tot meer bijwerkingen en negatieve gevolgen alsgedragsproblemen, verslaving of zelf verkeersongelukken.”

Waar zit de pijn nu echt?

Chronische pijn staat in veel gevallen gelijk aan lichamelijkepijn. Die laatste ervaart de patiënt wel als zodanig, wat echterniet automatisch betekent dat er ook altijd een lichamelijkeoorzaak voor is aan te wijzen.

Een pijnbehandelaar zou dan ook voor een ‘integrale benadering’moeten kiezen, zoals Leue dat noemt. De medicus dient niet alleennaar de lichamelijke pijn van zijn patiënt te kijken, maar ook teonderzoeken of onder deze pijn geestelijke nood schuilgaat. “Dezeaanpak kan onnodige en riskante, kostbare chirurgische ingrepenbesparen. Rugpatiënten met een depressie of stressstoornis wordenvaker geopereerd dan patiënten die geestelijk stabiel zijn.Operaties die nogal eens gedoemd zijn te mislukken en daarom meteen officiële medische naam zijn getooid: failed back surgerysyndrome”.

Kwart besparing op kosten

Leue is er van overtuigd dat de gezondheidszorg met zo’n’integrale benadering’ een veel geld kan besparen: “De patiëntmerkt dat deze aanpak werkt, volgt daarom trouw zijn therapie enzal niet allerlei andere zorgverleners blijven aflopen om zijnprobleem te laten verhelpen.”

“We hebben inmiddels een nog niet gepubliceerde studie gedaanonder iets meer dan 150 patiënten met onvoldoende verklaardeklachten, waaronder pijn. Wat blijkt? De zorg kan jaarlijks eenkwart per patiënt aan kosten besparen door diens psychologische ofpsychiatrische klachten in de diagnose en behandeling mee tenemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK