125 jaar impuls voor muziektalent

Nieuws | de redactie
24 september 2012 | De beste jonge musici kunnen meer kansen en expertise krijgen doordat AHK en Concertgebouworkest de handen ineen slaan om hun kennis nog meer te delen. Zij zijn “aan zichzelf verplicht jong muzikaal toptalent op het hoogste niveau te begeleiden.” Zeker nu beide 125 jaar bestaan.

Het Koninklijk Concertgebouworkest en het Conservatorium vanAmsterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om jongtoptalent meer en betere mogelijkheden te bieden om zich teontplooien. Zij gaan jonge musici bijzondere carrièrekansenbeschikbaar stellen en kennis en expertise te delen. Zij gaandaarbij onder meer de nationale opleiding voor bijzonder begaafdekinderen vanaf acht jaar van het conservatorium versterken, alsmedede Nationale Master Orkestdirectie en gezamenlijke educatieveactiviteiten en onderzoek.

Gezamenlijke historie 

Het Koninklijk Concertgebouworkest en het Conservatoriumvan Amsterdam hebben een gezamenlijke geschiedenis die teruggaattot de oprichting van het orkest en het conservatorium 125 jaargeleden. Veel leden van het KCO zijn als hoofdvakdocent aan het CvAverbonden.

De bundeling van hun krachten stelt het KCO en het CvA instaat nog meer aandacht te schenken aan het scouten en opleiden vanuitzonderlijk jong talent en het bieden van bijzondereloopbaankansen aan deze talenten. De AHK kreeg voor zijntoekomstplannen een zeer gunstige beoordeling van de ReviewCommissie van Van Vught.

Extra orkestervaring

In de  KCOOrkestacademie krijgen jonge, net afgestudeerde conservatoriumstudenten de kanseen jaar lang orkestervaring op te doen bij het KCO. Het CvA steltonder meer faciliteiten, masterclasses en cursussen beschikbaar aande studenten van de KCO Orkestacademie.

Voor leerlingen van de CvA  Sweelinck Academie, denationale opleiding voor bijzonder begaafde kinderen vanaf 8 jaar,organiseert het KCO speciale activiteiten en biedt het ze demogelijkheid repetities en concerten bij te wonen. Wederzijdsekennis en expertise op het gebied van de begeleiding vanuitzonderlijk jong talent wordt gedeeld.

Master voor volgende Haitinks 

Aan studenten van de  Nationale MasterOrkestdirectie van het CvA -een tweejarige opleiding van het CvA enhet Haags conservatorium voor orkestdirigenten in samenwerking metprofessionele Nederlandse orkesten – biedt het KCO onder meertoegang tot repetities van het KCO en loopbaanadvies.

Jan Raes, directeur van Koninklijk Concertgebouworkestzegt dan ook: “Het Conservatorium van Amsterdam en het KoninklijkConcertgebouworkest zijn het aan zichzelf verplicht jong muzikaaltoptalent op het hoogste niveau te begeleiden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK