Europa geen discussie voor wetenschap

Nieuws | de redactie
4 september 2012 | “De discussie lijkt te zijn teruggebracht tot de vraag: meer Europa of minder Europa.” Tegen die trend in, hield kersvers UvA-voorzitter Louise Gunning bij de jaaropening een krachtig pleidooi voor een sterk Europees wetenschapsbeleid. “Voor ons terrein, is Europa mijn inziens geen discussie meer.”

In de Amsterdamse Singelkerk zette Gunning bij het opening vanhet academisch jaar uiteen wat zij met de UvA wil in samenwerkingmet Amsterdam en de andere daarin gelegen kennisinstellingen. Juisthet internationale karakter van de hoofdstad moet een belangrijketrekker zijn voor kennistalent. “De aantrekkingskracht van de stadis onmisbaar voor de Universiteit. Tegelijk is de dynamiek van deUniversiteit onmisbaar voor de stad.”

Juist de Europese middelen ziet Gunning dan ook als onmisbaarvoor de universiteit en de huidige politieke discussie over Europahekelt zij ten zeerste. “De discussie lijkt te zijn teruggebrachttot de vraag: meer Europa of minder Europa. Wel of geensoevereiniteit overdragen aan Brussel. Voor of tegen.”

Niet met de rug naar Brussel

In de wetenschap is deze discussie simpelweg niet aan de orde,zo stelt Gunning. “De UvA heeft een groot belang bij Europa. Metonze rug naar Brussel gaan staan zou verkeerd zijn. Omdat webelangrijk onderzoeksgeld en aansluiting bij consortia van de besteEuropese onderzoekers en instellingen mislopen. Omdat we niet meermeepraten over beleid en prioriteit. En omdat we talent zoudenverliezen.”

De nieuwe collegevoorzitter hamerde er op dat Nederlandnetto-ontvanger van EU-gelden is, en zich dan ook volop zou moetenrichten op het binnenhalen van onderzoeksgelden uit het Horizon2020 programma. “De concurrentie is puur op inhoud, en deconcurrentie is Europees. Kort gezegd, als je geen topuniversiteitbent, valt er in Brussel niets te halen.”

Europa heeft meer zelfvertrouwen nodig

Het internationale karakter van UvA en Amsterdam zoals geschetstdoor Gunning, werd volmondig beaamd door burgemeester Eberhard vander Laan. Volgens Van der Laan is “zelfvertrouwen” het grootsteprobleem van Europa op dit moment, en dat terwijl voor hemduidelijk is, hoeveel er hier mogelijk is en al op goede wijzegebeurt.

Met die positieve woorden sloot de Amsterdamse burgemeesterogenschijnlijk de UvA-jaaropening af, ware het niet dat er nog eenlate verrassing kwam. De vorig jaar opgestapte UvA-voorzitter Karelvan der Toorn, inmiddels weer hoogleraar, ontving uit handen van deFranse ambassadeur het insigne in de Ordre Commandeur National duMérite voor zijn verdiensten voor de Franse en Nederlandsewetenschap. In vloeiend Frans nam hij de erepenning dankbaar inontvangst. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK