Hack je eigen onderwijs

Nieuws | de redactie
27 september 2012 | Op 19-jarige leeftijd richtte Dale Stephens 'UnCollege' op. Zelf invulling geven aan je opleiding is zijn adagium. “Je bent wat je cijfers aangeven. Studenten zijn niet geïnteresseerd in leren, maar vooral in het halen van tentamens. Vreselijk frustrerend.”

Hij was twaalf toen hij besloot niet meer naar school te gaan.Dale Stephens besloot zelf zijn onderwijs vorm te gaan geven,vertelt hij aan SURF Magazine. “Ik volgde allerlei lessen, vondbegeleiders, liep stage bij diverse bedrijven en woonde een halfjaar met vrienden in het buitenland. en zo gaf ik zelf invullingaan mijn opleiding, in plaats van de normale weg door hetvoortgezet onderwijs te volgen.”

Je bent wat je cijfers aangeven

Terug op de universiteit stak hetzelfde probleem de kop op. “Jebent wat je cijfers aangeven; studenten zijn niet geïnteresseerd inleren, maar vooral in het halen van tentamens. ikraakte vreselijk gefrustreerd en bedacht dat het toch mogelijkmoest zijn om vergelijkbare methoden van zelfsturend leren toete passen in het hoger onderwijs.”

Uit dat idee ontstond UnCollege, gericht op het ‘Hacking your ownEducation’. “UnCollege helpt zelfsturende studenten. Via onzewebsite bieden we lesmateriaal aan en helpen we mensen devaardigheden te ontwikkelen om zelf te studeren: hoe bepaal je jeleerdoelen, hoe kun je jezelf evalueren, hoe vind jebegeleiders?”

Het is een onderwijsinvulling die grote verantwoordelijkheid vande deelnemers vereist. Dat is niet voor iedereen de juiste manier,zo erkent ook Dale Stephens. “‘Het hoger onderwijs moet welblijven, het heeft zijn eigen intrinsieke waarde. ik beweer ookniet dat het onderwijs op zichzelf verkeerd is en dat iedereen ermaar mee moet stoppen. ik zeg alleen dat iedereen zijn eigenbeslissingen moet nemen over zijn eigen scholing.”

Het heft in eigen handen

“Vaak nemen mensen met gezag, zoals je ouders en je leraren,voortdurend beslissingen voor jou en over jou. en dan, als jeafgestudeerd bent, word je opeens geacht je eigen beslissingen tenemen.” Volgens Stephens, die in Amerika veel aanhang heeftgekregen, moet studenten de mogelijkheid geboden worden “het heftin eigen handen te nemen.”

De technologische ontwikkelingen bieden juist nu veelmogelijkheden, ziet ook Stephens. “‘Op dit moment biedenuniversiteiten onderwijsinhoud en concrete onderwijslocaties aan.Ze zorgen ook voor officiële erkenning, ze verlenen titels,enzovoorts. in mijn optiek kan de informatietechnologie deze takenuitsplitsen. Op inhoudelijk gebied gebeurt dat eigenlijk al. Udacity, een spin-off van de universiteitvan Stanford, bereikt al meer dan 150.000 studenten met allerleiopleidingen.” 

“Ook op het gebied van erkenning zie je het al gebeuren: het ‘OpenBadges’-project van mozilla levert erkenning voorvaardigheden en kennis die mensen buiten school hebben opgedaan. envergeet vooral niet de sociale media. die gaan een nog veel grotererol spelen in het bijeenbrengen van mensen en bij het vindenof koppelen van begeleiders en studenten.”

Dale Stephens is op 13 en 15 november bij Dé Onderwijsdagen inRotterdam om te praten over de invloed van zijn onderwijsfilosofieop zowel het hoger als het primair en voortgezet onderwijs.

U leest het hele interview  met Dale Stephens overUniCollege hier (pagina 7-8), in het meest recente SURFmagazine. Abonneren op SURF magazine kan kosteloos via deze link.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK