Italiaanse bijval ScienceGuide Top 10

Nieuws | de redactie
6 september 2012 | De universiteit die Mario Monti vele jaren heeft geleid, als rector en als collegevoorzitter, is buitengewoon verguld met zijn nummer 1 plaats op de ScienceGuide Top 10. Rector prof. Guido Tabellini schetst waarom Monti zo’n indrukwekkend voorbeeld is voor allen.

In een persoonlijke reactie zegt de gelauwerde econoom en rectorhet volgende over de ScienceGuide Top 10 van 2012 en hetfeit dat met Mario Monti voor het eerst iemand van buiten Nederlandde lijst van meest invloedrijke en inspirerende HO-mensen aanvoert:”Congratulations for your choice!”

Tabellini wijst er uit eigen, directe ervaring nog maar eens ophoe bijzonder de rol is die de voormalige president van de BocconiUniversiteit sinds de winter van 2011 is gaan spelen. “Prof. Montiis having a profound impact in Italy and in Europe during one ofthe most difficult periods in history for our country and forEurope.”

“Lasting effect” 

Daarbij heeft Monti in de ogen van zijn oud-collega in hetuniversitair bestuur een veel verdergaande invloed dan alleen dievan een stevige crisismanager voor de economie en de europerikelen.Hij geeft Italië een lang verbeid voorbeeld van buongoverno, waarin men als burgers en als samenleving weervertrouwen kan hebben en die een hernieuwd respect afdwingt.

“His impact goes way beyond the important actions he is takingin his official capacity as Prime Minister. His integrity anddedication, his style of communication and the power of his ideasare setting an example that  will have a lasting effect in ourcountry for years to come,” aldus Bocconi-rector GuidoTabellini.

Uitzonderlijke premier met visie 

In ons land reageert een andere vakgenoot en bewonderaar van deItaliaanse staatsman-wetenschapper eveneens op de uitslag van deTop 10. UvT-econoom prof Sylvester Eijffinger geeft zijn visiedaarop, voortbouwend op lange jaren van contact met Monti. “Ik kenProfessor Mario Monti al 25 jaar. Eerst als hoogleraar en rectormagnificus van Bocconi University, later als eurocommissaris voorConcurrentiebeleid en tenslotte als president van Bocconi. Daar hebik de eer in de advisory board van het Paolo Baffi Centre onCentral Banking and Financial Regulation zitting te hebben.

Mario Monti is een van de meest indrukwekkende Europeanen die ikken. Hij heeft zich niet alleen bewezen als een topacademicus eneen topbeleidsmaker, maar ook als een uitzonderlijke premier, alseen met een visie op de toekomst van zijn land en Europa. Het isdan ook zeer terecht dat deze grote Europeaan de eerste plaats inde ScienceGuide Top 10 van 2012 bezet!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK