“Kabinet Rutte-II 25 oktober op het bordes”

Nieuws | de redactie
28 september 2012 | Wie scherp oplette in Den Haag weet wanneer Rutte-II op het bordes zal staan: 25 oktober. ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt onthult dit en vooral waarom. “Begrotingen kun je uitstellen, dit fiscaal debat 29 oktober niet meer.”

Als nieuw woordvoerder fiscus en Europa heeft Omtzigt met zijncollega’s de agenda voor een hele reeks debatten vastgesteld. Meestcruciaal is het Belastingplan, waarin vooral de forensentakscentraal zal staan. Dit moet voor 15 november beslist zijn om dezaak voor 1 januari correct te kunnen regelen.

Dit Kamerdebat is gepland voor 29 oktober. Rutte-II zal in hetBelastingplan nog flink willen wijzigen, gelet op de beloften vanPvdA en VVD aan de werknemers die moeten forenzen. Dit weekend kwamnaar buiten dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt overde vervanging van die belastingverhoging voor werkenden.

Ook de hypotheekrenteaftrek

In de wetsvoorstellen voor het Belastingplan zullen zij dusingrijpend gaan wijzigen. Bovendien bevatten die voorstellen nogeen zeer gevoelig thema: zij wijzigen de voorwaarden voor de aftrekvan de hypotheekrente. De VVD zou dus akkoord gaan met eenbeperking van deze regeling voor huizenbezitters.

De Ministerraad van vrijdag 26 oktober zal dit nog kunnenbesluiten. De bordesscène is dus uiterlijk donderdag 25 oktober eenfeit. U leest de column van Pieter Omtzigt hieronder. 

Bordesscène sneller dan verwacht 

“‘Close reading’ van de Kameragenda levert interessanteinformatie op: met het agenderen van een debat over de forensentaksop 29 oktober, geven PvdA en VVD aan dat die datum zeker het gatvan € 1,3 miljard gedicht te hebben.

Het lange wachten op een nieuwe regering is begonnen. De Grieksegrondwet schrijft voor dat er een week na de verkiezingen eennieuwe regering is, anders komt er een interim-regeringbijvoorbeeld onder leiding van het staatshoofd, en vervolgensnieuwe verkiezingen. In Nederland steggelen we twee weken na deverkiezingen nog of de informateurs zou wél of niet bij hetstaatshoofd op bezoek mogen.

Bij ons duurt het vormen van kabinetten vaak lang. Dat hoeft opzichzelf weinig problemen op te leveren, aangezien verkiezingenmeestal in mei plaatsvinden en er tot half augustus, wanneer deministerraad de begroting vaststelt, relatief weinig te doenis.

Belastingpercentages

Ook wat betreft de begrotingen is er nu geen écht probleem. Eennieuwe regering kan relatief weinig veranderen aanbegrotingen. Ambtenaren hebben immers vaste contracten;rijksbeleid verander je traag. En de overheid gaat niet dicht ofiets dergelijks. We hebben keurige wetten voor hoe de overheidfunctioneert als de begroting van een ministerie nog niet isaangenomen.

Bij één onderwerp ligt dit lastiger: het belastingplan en devijf andere belastingwetten voor volgend jaar waarin nieuwebelastingpercentages zijn opgenomen. Bij grote uitzondering kun jedie met terugwerkende kracht verlagen (en dat geeft behoorlijkechaos in de uitvoering); maar je kunt die percentages in iedergeval nooit met terugwerkende kracht verhogen. Stel je voor dat jenog een nabetaling moet doen van de hogere btw op het ijsje dat jegister gegeten hebt.

En de belastingwetten moeten ook om een andere reden eerdervastliggen. De software voor salarisstrookjes en voor kassa’s moetworden bijgewerkt. Bovendien moeten mensen de tijd hebben om hungedrag aan te passen. Een typisch voorbeeld daarvan is deforensentaks. De bedoeling daarvan was ooit extra belasting engedragsverandering.

Wat schetst mijn verbazing? VVD en PvdA, die allebei niet achterhet huidige wetsvoorstel staan, gingen donderdag wél ineens akkoordmet een debat over de forensentaks op 29 oktober. Daar leid ik uitaf dat ze er zeker van zijn dat er voor die tijd een nieuweregering is. Voor de € 1,3 miljard is kennelijk eind oktober ookeen oplossing gevonden.”

Pieter Omtzigt is econometrist en Tweede Kamerlid voor hetCDA. Op ScienceGuide houdt hij een column bij over de ontmoeting-en soms botsing- van zijn beide werelden, de wtenschap en depolitiek. U leest zijn eerdere columns hier 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK