Kleine klas, geen effect

Nieuws | de redactie
11 september 2012 | "Nederland heeft het goed begrepen." Niet klassengrootte, maar kwaliteit docent bepaalt onderwijssucces. En hoogstaand onderwijs is een wapen tegen de crisis, omdat het hoogstaand werk trekt. Dat zegt OECD 'goeroe' Andreas Schleicher bij de presentatie van ‘Education at a glance’.

“Het meest opvallende van onze studie vind ik de significanteexpansie van het hoger onderwijs die je eigenlijk over heel Europaziet. De vraag naar beter opgeleide mensen is nog altijd groter danhet aanbod aan talent.” Die observatie gaf Andreas Schleicher naafloop van de presentatie van het wereldwijde,toonaangevende rapport aanScienceGuide in Brussel.

Effecten van de crisis

In een tijd van crisis is dat op zichzelf goed nieuws. Decijfers van de OECD laten zien dat mensen met een tertiaireopleiding de effecten van de crisis veel minder voelen, integenstelling tot diegenen met alleen een basiskwalificatie. Desamenhang tussen een goede opleiding en een goede baan is heelsterk, zo blijkt uit de jongste OECD-data.
 

OECD HE and income

 

Schleicher: “De expansie van het hoger onderwijs is echtopvallend voor Europa. Je ziet geen inflatie van salarissen voorhoog gekwalificeerde banen. Dat betekent kennelijk dat hetaantal banen waarvoor een hogere opleiding nodig is, blijftgroeien.”

Hij observeert daarnaast nog een tweede, majeur effect incrisistijd. “Andersom geldt het ook: hoogstaand onderwijs trekt hetniveau van de werkgelegenheid omhoog. Je zou ook kunnen zeggen datwe zonder beleid dat dit bevordert de crisis nog veel sterkerzouden voelen.”

Hoofden tellen

Een ander punt, één dat bij Andreas Schleicher een lichteirritatie oproept, is de discussies over klassengrootte. Deheersende opinie is vaak, dat een kleinere klas betere kwaliteitonderwijs oplevert. Maar de OECD vindt hiervoor geen enkel bewijsin de cijfers.

“Op dat punt heeft Nederland het uitstekend begrepen. Het isniet de klassengrootte, maar de kwaliteit van de docent die dedoorslag geeft. Dáár zul je in moeten investeren als je hetonderwijs naar een hoger niveau wilt tillen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK