Maastricht opent aanval op stoflong

Nieuws | de redactie
5 september 2012 | Zelfs eenmalige blootstelling aan mijnstof of asbest kan al longziekten veroorzaken. De Universiteit Maastricht onderzoekt welke genen aan de basis liggen van de gevreesde stoflongen.

Met de allernieuwste onderzoekstechnieken hebben onderzoekersvan het Maastricht UMC+ kaart gebracht welke genen wordengestimuleerd of uitgeschakeld na blootstelling van longcellen aanmijnstof of asbest. Hoewel dit onderzoek niet onmiddellijk winstoplevert voor patiënten met stoflongen, is het wel een belangrijkestap op weg naar eventuele nieuwe medicijnen om de gevolgen vanstoflongen te behandelen.

Mensen met stoflongen hebben meestal verschillendeziektebeelden: vernauwing van de luchtwegen, longkanker enfibrosering (verstijving) van de longen. Uit het onderzoek is nuduidelijk geworden dat zelfs een éénmalige blootstelling aanmijnstof of asbest alle drie de ziektebeelden triggert. Dat is eenbelangrijk gegeven bij verder onderzoek naar nieuwe medicijnen,omdat het effect van nieuwe medicijnen zelfs in een kweekschaaltjemet celmateriaal onmiddellijk duidelijk wordt.

Stoflongen vormen wereldwijd nog steeds een van de meesternstige beroepsziekten. De gevolgen van inademing van mijnstofintrigeren de onderzoekers van het Maastricht UMC+. Tijdens het Europees Longartsencongres (ERS), dat momenteel in Wenenplaatsvindt, presenteren twee onderzoekers van Maastricht UMC+,Paul Peeters en Timothy Perkins, de hierboven beschrevenbevindingen over de gevolgen van mijnstof (silicium) enblootstelling aan asbest. Het onderzoek is uitgevoerd insamenwerking met de Universiteit Vermont in de Verenigde Staten enfinancieel mogelijk gemaakt door Stichting De Weijerhorst.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK