Meesterschap leren in school

Nieuws | de redactie
25 september 2012 | Leerwerktrajecten in opleidingsscholen moeten de kwaliteit van de Pabo versterken. Windesheim gaat hiertoe met een reeks basisscholen de samenwerking verder aanhalen.

Samen Opleiden, het samenwerkingsverband tussen Windesheim eneen groot aantal basisscholen uit Zwolle en de regio, is officieelbekrachtigd. Zij gaan intensief samenwerken om leerkrachten op teleiden.Deze vorm van duurzame samenwerking past in dehogeschoolambitie om in de komende jaren een aantal opleidingen,waaronder de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), te ontwikkelentot een topopleiding. Voor de scholen biedt dit een sterke,inhoudelijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kwaliteitvan het opleiden van leerkrachten.

Ervaren studentcoaches

Studenten van de Pabo kunnen dankzij Samen Opleiden terecht opscholen waar bewust is gekozen voor het investeren in het opleidenvan nieuwe leerkrachten. Iedere school beschikt over ervarenleerkrachten die door Windesheim zijn opgeleid tot studentencoach.De scholen bieden de studenten een uitdagende en gevarieerdeleerwerkplek, zodat zij gestimuleerd worden het beste uit zichzelfte halen.

Daarnaast is de doorlopende aanwezigheid van studenten in descholen een stimulans voor leerkrachten om zich te blijvenontwikkelen. In dat kader starten dit collegejaarjaar op enkeledeelnemende scholen leergemeenschappen waarbij studenten,leerkrachten, opleiders en lectoren samen onderzoek doen en kennisdelen, waardoor de onderwijskwaliteit positief wordt beïnvloed.

Intensivering na Meesterschap

Vanaf 2009 werkt de Lerarenopleiding Basisonderwijs samen metpartnerscholen. Bij het Samen Opleiden wordt de samenwerkinggeïntensiveerd en worden er hoge eisen gesteld aan deopleidingsschool.

Windesheim heeft met zijn collega’s onder de lerarenfaculteitenin het HBHO, de 4-ffen, de doordenking van en discussie over dewaarde van het model van de opleidingsschool ook aangewakkerd in dereeks Meesterschap-debatten. In het bijzonder de bijeenkomst bijWindesheim Almere was daar op gericht. U leest hier het verslag daarvan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK