Obama zet in op onderwijs

Nieuws | de redactie
7 september 2012 | Veel nieuws had Barack Obama op zijn Convention niet te melden volgens kenners. Toch was hij ook zeer concreet. Nogmaals benadrukte hij dat de komende tien jaar volop ingezet zal worden op kennis en onderwijs. 100.000 nieuwe bèta-docenten moeten er bijkomen.

Met die boodschap bouwde president Obama als kanidaat voor ‘fourmore years’ verder uit wat hij aan het begin van de zomer alaankondigde. “I’m running to make sure that America has the besteducation system on earth,” zei de president. Met een investeringvan $1 miljard in topdocenten, als onderdeel vaneen extra groei-aanjaag-pakket, moest die doelstelling wordenbehaald.

In zijn speech op de partijconventie in Charlotte concretiseerdeObama deze doelstelling. 100.000 nieuwe docenten moeten er dekomende tien jaar bijkomen om het onderwijs in wis- en natuurkundenaar een hoger plan te tillen.

Elitecorps van leraren

De nieuwe docenten moeten worden opgeleid in het nieuwe MasterTeachers Corps. De bedoeling hiervan is dat excellente docenten hunkennis en kunde delen met anderen in het onderwijs, om zo hetonderwijspersoneel in den brede te verbeteren en uiteindelijk hetonderwijs voor alle studenten op te krikken.

Obama en onderwijsminister Duncan kondigden deze plannen aannadat uit onderzoek van President’s Council of Advisers on Scienceand Technology recent bleek dat in de Verenigde Staten het aantalafgestudeerde bèta’s met 34% zal moeten groeien om te blijvenvoldoen aan de vraag naar mensen uit deze sectoren.

Ook zette de president in op het beschermen van de leningen uithet ‘sociaal leenstelsel’ en de talentbeurzen als de Pell Grants,die voor een groot deel van de HO-studenten de enige mogelijkheidzijn om in crisistijd te kunnen studeren. De dreigendestudieleningen-bubble behoort tot de meest scherpe aanvalslijnenvan de president tegen zijn Republikeinse opponent. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK