Onderzoek en nano-masters

Nieuws | de redactie
5 september 2012 | Na het succes van het Twentse Kennispark zet Saxion met een Technicampus in Deventer sterk in op High Tech Systemen en Materialen. “Een professionele masteropleiding nanotechnologie zou uitstekend in ons profiel passen,” zegt voorzitter Wim Boomkamp.

Bij de opening van het academisch jaar trok de Saxion-voorzittergunstige conclusies over de recente ontwikkeling bij zijnhogeschool. Betere studenttevredenheid, de eersteinstellingsaccreditatie en een steviger marktaandeel tellen zwaar.Toch kijkt Boomkamp ook kritisch naar wat er beter kan.

Nano als focus

“Dat is allemaal nog niet goed genoeg. De kwaliteit van onsonderwijs moet en kan nog beter. Bovendien verandert de omgeving.We worden steeds meer ervaren als een kennisinstelling. Eeninstelling die naast onderwijs steeds meer gevraagd wordt eenbijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Daaromworden onderzoek en valorisatie steeds belangrijker.”

“Kwaliteit van onderwijs” staat daarom centraal in destrategische agenda. Belangrijker is echter de nadrukkelijke focusvan de Twentse hogeschool op het zwaartepunt High Tech Systemen enMaterialen. Daarbinnen heeft het praktijkgerichte onderzoek eennadrukkelijke plaats gekregen.  Met het aantrekken van twee lectoren in de Nanotechnology werd deeerste stap gezet en volgens Boomkamp moet er nu verder ontwikkeldworden.

“Bij ons profiel past ook het vergroten van de aantrekkelijkheidvoor vwo-ers, bijvoorbeeld door driejarige trajecten. Of door hetaanbieden van meer professionele masteropleidingen, daar waar hetin een behoefte voorziet. Een professionele masteropleidingnanotechnologie zou uitstekend in ons profiel passen.”

Twee nieuwe Centres of Expertise

Dat profiel richt zich op de reeds in Twente bestaande focus optechniek en techniekonderwijs. Met twee nieuw te starten Centres ofExpertise (CoE) wil de hogeschool zijn positie op de TechniCampusin Deventer versterken.

Boomkamp kondigde de start van een CoE High Tech en een CoETechniekonderwijs aan. In dat eerste centrum wil hij “ons toegepastonderzoek samen met het bedrijfsleven concentreren rondnanotechnologie, materialen en mechatronica.”

Het tweede CoE heeft een andere insteek. Hier in wil Saxion “devoorwaarden creëren, onder andere door onderzoek, dat meer kinderenen jongeren, van 2 tot 22 jaar, zodanig geschoold worden dat ervaker een keuze voor technische opleidingen gemaakt wordt. Enbehalve meer, ook beter opgeleid worden.”

Daarmee versterkt ook dit centrum de verdere ontwikkeling vaneen nieuw soort campus met zwaartepunten in de hoek van de hightech in het oosten van het land. In deze nieuwe Technicampus, in destedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen wil Boomkamp vooralde nadruk leggen op het “nauw samenwerken met het bedrijfslevendoor regionaal en provinciaal een gezamenlijke impuls te geven aantechnisch talent.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK