Rutte geen topper in HO

Nieuws | de redactie
21 september 2012 | Mark Rutte haalde met zijn VVD-lijst een historisch hoge score van 41 zetels. Maar dat was niet dankzij stemmen in het hoger onderwijs. Opmerkelijke data uit het 1Vandaag-kiezersonderzoek laten zien hoe WO en HBO afwijkend stemden.

In het VSNU-café presenteerde één van de onderzoekers van hettelevisieprogramma een analyse van de gegevens die hij uit hetrepresentatieve panel van zo’n veertigduizend deelnemers had kunnenhalen. Zo blijkt slechts 16% van de kiezers een coalitie VVD-PvdAboven andere opties te verkiezen. De liberale achterban wilduidelijk veel liever een kabinet van VVD-PvdA-CDA. Zonder Buma ende zijnen achten zij het land niet echt in goede handen,blijkbaar.

HO ruggengraat van D66 en GroenLinks

De HO-mensen in het panel werden extra onderzocht en hieruitbleek dat zij de ruggengraat vormen van D66 en GroenLinks. Beidezouden twee- tot driemaal zo groot zijn als alle kiezers stemdenzoals de mensen in HBO en WO. Dat is des te meer opvallend, omdatmet name GroenLinks dramatisch verloor in zijn sterkste kernen, deuniversiteitssteden. De terugval in Nijmegen en Utrechtbijvoorbeeld was voor Sap cum suis desastreus op 12 september.

Grootste partij in HO-land is de PvdA geworden. Deze kon 28% vande stemmen winnen in Kamerzetels dus zo’n 44 à 45. Een complimentderhalve voor Tanja Jadnanansing. De door velen verondersteldeopmars van de SP als verdediger van de klassieke docent en’kleinschaligheid’ heeft zich ook in deze sector nietvoorgedaan.

Schade voor PVV valt mee

Verrassend hoog is eigenlijk toch nog de score van de PVV. Dezehield van haar 7,5% in 2010 in HBO en WO – dus goed voor elfHO-Kamerzetels destijds – nu 2,5% over. De onderzoekers stondenpaf, dat met de plannen van Wilders en Beertema om bijna tweemiljard weg te snijden uit het onderwijs toch nog zoveel HO-kiezersop de PVV wilden stemmen. Het verlies in HBO en WO is relatief welaanzienlijk zwaarder dan nationaal: twee derde in plaats vanveertig procent omlaag.

De VVD is in HO-land niet de grootste partij geworden. Ditblijkt vooral te danken te zijn aan het stemgedrag van de staf inhet WO. De onderzoekers stelden vast dat Zijlstra en Rutte in dekringen van het universitair personeel opvallend slecht haddengescoord.

Twee prominente VVD’ers – beide voorzitter van een hoogwaardigwetenschappelijk adviesorgaan – zeiden schaterend tegenScienceGuide na deze cijferpresentatie: dat bewijst nog eens dat zein het WO de lat niet echt hoog willen leggen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK