Schubert voltooid door Berio

Nieuws | de redactie
24 september 2012 | Codarts en Koninklijk Conservatorium doen samen opnieuw een gedurfde productie. Na de triomf met de ‘Gurre Lieder’ gaan hun orkesten nu twee grote werken van Luciano Berio uitvoeren. Onder meer zijn aanvulling op Schuberts onvoltooide 10e Symfonie. Hun fusie krijgt zo een gepast muzikaal accent.

De Italiaanse componist schreef als modernist gedurende detweede helft van de vorige eeuw een rijk oeuvre, van opera totsymfonische stukken en vocaal werk. Door zijn huwelijk met deAmerikaanse sopraan Cathy Berberian, zijn muze, werd hijgeïnspireerd tot zeer geliefde stukken, zoals het fameuzeFolksongs.

Een bonte lappendeken

De twee conservatoria laten hun orkesten nu gezamenlijk devolgende werken van Berio uitvoeren, onder leiding van dirigentEtienne Siebens: ‘Sinfonia’ en ‘Rendering’ met medewerking vanSynergy Vocals. De concerten zijn op 28 september (Amsterdam), 29september (Rotterdam) en 6 oktober (Den Haag). Het Codarts SymphonyOrchestra en het Symfonie Orkest van het Koninklijk Conservatoriumstreven ernaar “het gevoel van prettig verwarrende ontregeling – zokenmerkend voor Berio’s werk – over te brengen”.

Hun streng geselecteerde studenten vanuit heel de wereld brengendeze stukken van Luciano Berio (1925-2003), omdat de toondichterwordt gezien als een “grootmeester in het leggen van verbandentussen heden en verleden”. Sinfonia (1968-1969) bevat een bontelappendeken van citaten, waarin door de hele muziekgeschiedeniswordt gedanst. Het werk maakt gebruik van acht versterkte stemmendie niet normaal zingen, maar fluisteren, praten, schreeuwen enmeer.

In het late werk Rendering uit 1989-1990 vult Berio de openplekken in Schuberts laatste, onvoltooide Tiende Symfonie op meteigen muziek. Het resultaat is “een betoverend samengaan vanromantiek en twintigste eeuw, waarin de kracht en de pracht vanzowel Schuberts als Berio’s noten kaarsrecht overeind blijven enhet geheel veel meer is dan de spreekwoordelijke som derdelen.”

Orde en bezieling

Dirigent Etienne Siebens zegt over dit programma: “Werk vanBerio uitvoeren is geen evidentie. Sinfonia is een kennismaking,een avontuurlijke reis door de geschiedenis van de muziek, theater,literatuur, politiek. Als musici zijn we immers boodschappers enbewakers van essentiële en immateriële waarden zoals harmonie,schoonheid, orde en bezieling, maar ook van disharmonie, chaos,koelheid en oppervlakkigheid.”

“Geen enkel werk in de muziekgeschiedenis onderstreept dit opdergelijke manier. Op alle vlakken een uitdaging voor alle musici,een souvenir voor het leven.”

Zeer goed, inderdaad

Met hun fusie zetten de Rotterdamse en Haagse kunsthogescholeneen trend in het post-Veerman HO. Hun toekomstplannen kregen vanVan Vught het oordeel ‘zeer goed’. Dat zij veel aan kunnen beweesin 2011 hun enorme ondernemeing van de eerste uitvoering in onsland sinds 1945 van Arnold Schönbergs Gurre Lieder.

Deze productie onder leiding van Reinbert de Leeuw – die zo alsSchönberg specialist voor het eerst dit grootse stuk kon dirigeren- werd de opera-triomf van het vorige seizoen. U leest hier het interview van ScienceGuidemet de Duitse topsopraan Melanie Diener, die voor de hoofdrol van’Tove’ in deze uitvoering naar ons land kwam.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK