Sociaal leenstelsel verdeelt HBO-top

Nieuws | de redactie
6 september 2012 | Schaf de langstudeerboete af en maak het volgen van een tweede studie weer mogelijk. Hanze-voorzitter Henk Pijlman windt er bij de jaaropening geen doekjes om. In tegenstelling tot partijgenoot en HBO-raad-voorzitter Thom de Graaff pleit Pijlman wel ronduit voor het leenstelsel.

??In zijn speech in Groningen benadrukt Pijlman de functie vanhogescholen als emancipatiemotor. “Van onze studenten komt 60% uiteen gezin waar nog niet eerder gestudeerd is.” De huidigemaatregelen in het hoger onderwijs ziet de collegevoorzitter danook als hinderlijk in deze rol van het HBO.”

Het paard achter de wagen

“Wie helpen we daar eigenlijk mee? De studenten niet en onzesamenleving niet. Want de barrière om te gaan studeren wordt tehoog en we lopen het risico dat men vanwege de kosten dan maar nietmeer gaat studeren. Dan spannen we het paard achter de wagen. Dankrijgt ons land niet de vakmensen die we straks nodig hebben.”

“Het HBO heeft een emancipatiefunctie voor eerstegeneratiestudenten. Die emancipatie komt nu zwaar onder druk testaan.” Pijlman roept de politiek daarom op te komen met eenleenstelsel in combinatie met andere maatregelen als “hetafschaffen van de langstudeerboete en het weer mogelijk maken vaneen tweede studie. Die tweede studie moet gevolgd kunnen wordenvoor nominaal collegegeld. Geen zwaar verhoogd bedrag dus.”

D66 verdeeld

Met zijn uitspraak plaatst Pijlman zich recht tegenover zijnpartijgenoot en oud-vice-premier van D66, HBO-raad-voorzitter Thomde Graaf. Die liet bij de opening van het hogeschooljaar vanInholland weten niets te zien in een sociaal leenstelsel.”Persoonlijk zie ik liever beleid dat studenten prikkelt om nietoverjarig te studeren, dan beleid dat prikkelt om maar helemaalniet te studeren.”

Henk Pijlman geeft feitelijk toe dat een leenstelsel niet’sociaal’ is, maar ziet de ingreep in de HO-financiering wel als dejuiste. Tegelijkertijd sprak op de Hogeschool Rotterdam kersversvoorzitter Ron Bormans zich juist stevig uit tegen datzelfdeleenstelsel. “Lenen schrikt af en demotiveert. Dat is zeker vooreen stad als Rotterdam een verkeerde keus.”

Bormans en De Graaf vertolke zo meteen de analyse van hunkoepel, de HBO-raad, dat het afschaffen van de studiebeurs in ruilvoor een leenstelsel zal ruim 35.000 mensen tegenhouden om te gaanstuderen in het hoger onderwijs. Zeker driekwart daarvan betrefthet HBO. In een factsheet [PDF] rekent de HBO-raad voor dat afschaffen van debeurs de afgestudeerden jaarlijks €3200,- extra kostenoplevert.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK