Van Amsterdam tot Assur

Nieuws | de redactie
17 september 2012 | Van Assyrië tot Amsterdam en van Sparta tot Spitsbergen richt zich het nieuwe VU-UvA zwaartepunt voor archeologie en oudheid zich op het antieke verleden en zijn plaats in het heden.

Het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA)bundelt de kennis bij de VU en UvA om hun sterke, internationaalerkende positie op deze terreinen verder uit te bouwen. Zo willenzij dit ontwikkelen tot een breed en toonaangevendexpertisecentrum op het gebied van de oudheid en de archeologie. Op1 september is een eerste, officiële stap gezet met het gezamenlijkaanbieden van masteropleidingen klassieke talen, oudheidstudies enarcheologie.

Concreet betekent een groter docentencorps een grotere variatieaan vakken, disciplines en specialismen. Dit biedt mogelijkhedenvoor zowel verdieping als verbreding, en voor het aangaan vandisciplinaire dwarsverbanden. Daarmee ontstaat een onderzoeks- enonderwijsprofiel dat nationaal en internationaal aantrekkelijkis.

Van Hellas tot eurocrisis

ACASA wil zich breed inzetten, van Assyrië tot Amsterdam en vanSparta tot Spitsbergen. Het wil maatschappelijk betrokken zijn:zowel kennis vergaren als delen, bijvoorbeeld door middel vantentoonstellingen, cursussen en lezingen voor scholieren endocenten van middelbare scholen of andere geïnteresseerden. Hetnieuwe centrum haakt daarmee aan bij de toenemende belangstellingvoor de oudheid en latere historische perioden en het verleden eenplaats geven in het heden.

De openingslezing van Ian Morris, ‘From Ancient Greece tothe Euro Crisis: The Rise -and Fall?- of the West’, op 1oktober is een voorbeeld van een nieuwe benadering van de oudheidwaarin hij verklaart hoe het verleden het heden en de toekomstbepaalt. Morris is hoogleraar klassieken, geschiedenis enarcheologie aan Stanford University (VS). Zijn meest recenteboek Why the West Rules-For Now is eeninternationale bestseller; hij vergelijkt daarin de geschiedenisvan het Westen en China de afgelopen 15.000 jaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK