Veel is ‘zeer goed’

Nieuws | de redactie
11 september 2012 | De prestatieafspraken van HBO en WO met het kabinet bevestigen het beeld van het Nederlands HO wereldwijd. men is veelal uitstekend bezig. Grootste opsteker: Inholland zit in de categorie 'zeer goed', waarin veel van de andere grote hogescholen zich ook terugvinden.

De besturen van de instellingen ontvingen vannacht debeoordelingen van de Review Commissie Van Vught. Zij mogen daar nogop reageren met vragen en feitelijke verbeteringen, voordat eendefinitief oordeel aan OCW wordt doorgegeven. Eerste indicatiesover de ‘uitslag’ zijn inmiddels binnen en geven een goedbeeld.

Echte hoogvlakte

Van Vught is eigenlijk erg content over de kwaliteit van devisies en profileringsambities van de instelllingen. Het nuuitgebrachte aanvankelijke oordeel laat dit merken, maar de nadrukligt bij zijn reviewbenadering wel nadrukkelijk op de gedachte: ‘Uzult deze serieuze inschattting de komende vier jaar dan wel echtzelf waar moeten maken.’

De instellingen die hun beoordeling publiek maken, dan wel metScienceGuide bereid zijn te delen, behoren allemaal tot decategorie ‘zeer goed’. Het ziet er naar uit, dat dit de dominanteis in heel de sector. Van Vughts weging sluit zo volstrekt aan opbijvoorbeeld de analyses van de internationale HO-rankings:Nederland heeft een voortreffelijk HO, dat opvalt doordat eigenlijkalle relevante instellingen op een gelijkwaardig hoog niveaufunctioneren. Het hoger onderwijs landschap is een echtehoogvlakte.

Excellentie in drievoud

Het algemene beeld van een uitstekende performance van hetHO-bestel, ook wat betreft de toekomstige ambities en aanscherpingvan de profilering, wordt ook zichtbaar in de beoordeling van drieinstellingen waaraan de Review Commissie besloten heeft hetpredikaat ‘excellent’ te hechten. Dit betreft één universiteit entwee hogescholen.

In het WO achten Van Vught en de zijnen de toekomstplannen vande Universiteit Utrecht van buitengewone kwaliteit. Als enigeuniversiteit krijgt dit het oordeel ‘excellent’. In het HBO zijn deplannen van twee instellingen eveneens als ‘excellent’ beoordeeld.Niet de door sommigen verwachtte specialistische hogescholen die ophoog niveau weten te opereren. Het betreft twee grote hogescholenbuiten de Randstad: de Hogeschool Arnhem Nijmegen en deHanzehogeschool.

Inholland scoort

Interessant is dat de complexe organisaties van de grotehogescholen in de Randstad met hun profielen en emancipatorischeonderwijsopdracht een zeer gunstig oordeel van de reviewers kondenverwerven. HvA, Hs Rotterdam en ook Inholland scoren ‘zeergoed’.

Met name dat laatste oordeel is na de ernstige perikelen bijdeze hogeschool een bijzondere opsteker te noemen. Ondanks deinterne conflicten blijkt ook Codarts -in de gedurfde combinatiemet het Haagse kunstcluster rond het KC- die zeer goede rcensie tehebben ontvangen. 

Ook hogescholen buiten de Randstad behalen goede recensies.Zowel Saxion als HU en Fontys krijgen het oordeel ‘zeer goed’. Ditmaakt Fontys-voorman Wintels niet minder zuur over de procesgang.Hij twittert dat hij het gevoel ervaart dat je ‘zeer goed’beoordeeld kunt worden en toch een “heel slecht gevoel” kunthebben. De hashtags ‘onnavolgbaar’ en ‘bureaucratischcircus’brengen zijn beperkte erkentelijkheid aan OCW en Van Vught pregnanttot uitdrukking.

Via social media sijpelen langzaam maar zeker ook andereresultaten door van de analyses van de Commissie Van Vught. Ook deHogeschool Windesheim en de kleine christelijke Driestar hogeschoollaten weten het predikaat ‘zeer goed’ te hebben gekregen. 

Driestar-voorzitter Rens Rottier laat niettemin weten ondanks degoede beoordeling toch een tegenstander te blijven van de koppelingtussen prestatieafspraken en financiering. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK