VVD en PvdA blokkeren onderwijs

Nieuws | de redactie
5 september 2012 | Eigenlijk wil iedereen hetzelfde: inzet voor het beste onderwijs. Men weet ook hoe, zo blijkt uit een McKinsey-studie. Toch blokkeren VVD en PvdA een concreet, realistisch ‘samen verder’ in debat

Het debat met de Kamerleden bij de Stichting van het Onderwijskon zowel optimisme voeden als duister cynisme. Gezaghebbendeonderwijskenners als Michel Rog (CNV, CDA-kandidaat), JeroenDijsselbloem (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) bleken verrassendeenstemmig. De strategie van Nederland als kennisnatie staat alseen huis. Zo leek het op het eerste gezicht.

Motie-Hamer als inzet

Het kabinet-Rutte-I heeft uiteindelijk weinig veranderd op ditterrein. Het debat van de koepels met de Kamerkandidaten bij deCAOP liet zien dat de polarisatie niet heeft kunnen winnen. Allepartijen willen nu constructief verder, alleen de PVV onthield zichdoor afwezigheid.

De koers blijft: de motie-Hamer moet en kan realiteit worden,Nederland hoort in de top 5 onderwijsnaties. En wie dit enige jarengeleden nog als een zinloze droom neerzette, werd vandaag ‘einesBesseres belehrt’, nu ons land mede door zijn uitstekendeonderwijsprestaties in de WEF top 5 is doorgedrongen.

De McKinsey-studie gaf aan dat dit een realistische enwenselijke ambitie blijft. Men vergeleek bovendien de inspanningendie Nederland moest doen met die van analoge kennisnaties in Europaals Finland, Zweden en dergelijke.

PO-Raad voorzitter Kete Kervezee stelde voor deze visie op tepakken. Er is alle reden voor een ‘Nieuw Scheveningen Beraad’,waaraan alle onderwijspartijen hun deel hebben én hun opdrachtenaanvaarden en waarmaken, stelde zij. Dat kreeg meteen veel steun,ook politiek.

Weinig steun voor eendrachtige visie

Die steun bleek echter dun. In de slotronde legde Sijbolt Noordade echte keus op tafel. Omdat ten diepste alle partijen eengezamenlijke visie wilden delen voor de lange termijn, stelde hijde cruciale vraag: “Zorgt u met ons binnen twee maanden voor eeninhoudelijk akkoord over onderwijs voor de centrale keuzes tot2020?” Noorda wilde kortom van de politici the Proof of thePudding.

Het antwoord viel niet mee. De VVD zei direct nee, de PvdA hadveel tekst nodig voor een soort van nee, zonder zelfs maar teverwijzen naar de motie-Hamer.  D66, CDA, CU en SP gaven aan”te willen tekenen daarvoor”. De VVD hoonde hen daarvoor. Hunopstelling werd als “te makkelijk” afgedaan. De PvdA wildevervolgens wel eerst een reeks voorwaarden vooraf afkaarten, maardit riep vooral irritatie op. De SP wilde, heel tactisch, prompteen akkoord met de intentie om een beleid in te richten dat langerdan een jaar of acht, verder dan 2020 zou kunnen strekken.

VVD: sector is aan zet

Vanuit de VVD werd nog eens gemeld dat men een akkoord met alleverantwoordelijken te makkelijk vond. Eerst moesten desectororganisaties maar iets doen. “Begint u zelf maar als sector,”aldus de oproep van de liberalen. Dat irriteerde Stichting van hetOnderwijs voorman Sijbolt Noorda hogelijk. Hij meldde al in meizo’n opzet concreet te hebben ingeleverd met alle andere partijen.”Maar we hebben van u nooit iets gehoord.”

Noorda zei bits dat het onderwijs als maatschappelijke sector”serieus genomen wil worden als we op deze manier zo’n voorstel optafel leggen. Het primaat van het inzicht ligt hier echt niet opéén punt, bij één partij. Met dit voorstel kunnen we daar voorbijkomen en een sterk draagvlak krijgen.” Bij VVD en PvdA ving hijniettemin bot.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK