Weinig erkenning

Nieuws | de redactie
24 september 2012 | Erasmus-voorzitter Pauline van der Meer Mohr is toch een tikje zuur over ‘Van Vught’. “Graag iets meer positieve feedback” had zij gekregen en OCW zal “schaalhans keukenmeester” wel als motto blijven houden.

In haar column voor de medewerkers van de EUR reageert decollegevoorzitster als volgt op het oordeel ‘goed’ van de Reviewcommissie. Zij feliciteert haar toch wat hoger scorendealliantiegenoten in Delft en Leiden, maar….

Weinig expliciete erkenning

“Vandaag kwam het definitieve advies binnen van de Commissie vanVught, ook wel de Review commissie Hoger Onderwijs aan deStaatssecretaris van OCW. De plannen van de Erasmus Universiteitwerden in het advies als ‘goed’ beoordeeld. Wij scoorden 14 punten(uit een maximum van 20). Onze partneruniversiteiten Delft (15punten) en Leiden (16) vielen in de categorie ‘zeer goed’, waarmeeeen felicitatie op zijn plaats is.

Wat vinden wij van het advies? Allereerst hadden wij graag ietsmeer positieve feedback gekregen op de ingezette koers. Decommissie rept niet over de strategische alliantie. Het advieslijkt vooral te focusen op de juridische handhaafbaarheid en datkomt de lezing niet ten goede. Er lijkt weinig expliciete erkenningvoor wat is bereikt en voor wat in de planning zit. Maar goed,daarover niet getreurd, alle universiteiten delen immers ditlot.

Interessanter is het wellicht, wat dit alles nugaat betekenen voor onze financiering. Morgen verwachten wijeen OCW brief met een voorlopige verdeling van het selectievebudget op basis van de adviezen van Van Vught cs. De instellingenkrijgen dan een week om in gesprek te gaan over deze verdeling.

Ik verwacht hier weinig onderhandelingsruimte. Het OCWbudget kent ook nog een gat van 38 mln waarvoor het nieuwe kabineteen oplossing moet vinden. Schraalhans zal naar alle verwachtingook in de komende jaren nog keukenmeester blijven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK