Zijlstra kwakzalver van het jaar?

Nieuws | de redactie
17 september 2012 | Zijlstra's SF-beleid leidt tot onverwachte effecten. Hij is om zijn 'meeneembaarheid' aanpak genomineerd voor de Kackadoris-prijs 2012 door de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De staatssecretaris van OCW verkeert in bont gezelschap.

De Meester Kackadorisprijs prijs wordt jaarlijksuitgereikt aan een persoon of instelling die het meest dekwakzalverij bevorderd heeft. Halbe Zijlstra, psychiaterRogier Hoenders en prof. H.F.J.  Savelkoul van deUniversiteit van Wageningen staan op de shortlist voor het jaar2012. 

De bewindsman bedreigt deze bekroning van zijn werk omdat hij”politiek verantwoordelijk [is] voor het stelsel van meeneembarestudiefinanciering, die o.a. wordt toegekend aan jongelui die inEngeland of VS chiropractie gaan studeren. En dat terwijl zij narepatriëring een waardeloos diploma hebben, dat terecht niet doorhetzelfde ministerie van OC & W wordt erkend.”

Kritisch prikken

Over de Gronings psychiater Rogier Hoenders meldt de Vereniginghet volgende: “[Hij is] werkzaam bij GGZ Lentis in Groningen enoprichter en manager behandelzaken van het Centrum IntegralePsychiatrie. Hij is voorstander van ‘integratieve psychiatrie’ enorganiseert sinds 2002 congressen voor hulpverleners  inde psychosociale hulpverlening waarbij relatief weinig deskundigenspreken, maar des te meer kwakzalvers zoals  lama’s(’tantric self-healing’), scheikundigen als Van der Greef(voorstander van ‘personalised Chinese medicine’) en Muskiet(voeding en psychiatrie) en paranormale denkers als RupertSheldrake en Martine Busch.

De Wageningse hoogleraar prof.dr.ir. H.F.J. Savelkoul iscelbioloog en immunoloog en hoofd van de afdeling Celbiologie enImmunologie aan zijn universiteit. “Al geruime tijd maakt deVereniging tegen de Kwakzalverij zich zorgen over de wijze waarophij reguliere wetenschap vervuilt door onderzoek te doen naar deabsurde fantasietjes uit de alternatieve wereld.”

De Vereniging wijst daarbij op de volgende aspecten in dat werk:”Dat strekt zich bij hem uit van de relatie tussen voeding en ADHD,die tussen darmproblemen en autisme en de zgn. gevaren vanelectromagnetische stralen (wifi, mobieltjes, hoogspanningskabelsetc.). Bovendien treedt  Savelkoul  novembera.s. op als spreker op een congres van de Nederlandse VerenigingKritisch Prikken, waar hij zal schitteren naast orthomoleculairzakenman Schuitemaker, homeopaat Van Veen en ex-bedrijfsarts enbestrijder van vaccinaties Jannes Koetsier. Savelkoul is volledigblind voor de legitimiteit die hij verleent aan hoogst dubieuzealternatieve en voor de volksgezondheid schadelijkeopvattingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK