Zwitsers zakmes wijs gebruiken

Nieuws | de redactie
4 september 2012 | Verguld is hij met zijn tweede plaats in de ScienceGuide Top 10. In reactie op die plek waakt Jan Anthonie Bruijn tegelijk voor teveel hulde en lof én roemt hij nummer 1 Mario Monti als inspiratie voor Nederland. “Nederdorp kan ook hier weer Euroland als inspiratiebron benutten!”

“Een Zwitsers zakmes is een gevaarlijk ding als je het nietnetjes gebruikt. Dat geldt ook voor hulde en lof. De tweede plaatsop de ScienceGuide Top 10 en de vele hartelijkereacties die ik daar op kreeg, weet ik zeer te waarderen, maar weletten wel op dat het niet te gek wordt.

“De argumentatie voor mijn hoge plaats deed mij wel veel deugd.Inderdaad is het actief meedenken met allen die kennis en hogeronderwijs een warm hart toedragen een zaak die mij ter harte gaat.Ik hoop dat nog veel meer van mijn collega’s, studenten enmedewerkers dat blijven doen of willen gaan doen!

Het werk aan het rapport ‘Vreemde ogendwingen‘ over de toetsing en examens in het HBO werd in deonderbouwing met nadruk genoemd. Dat wil ik vooral zien als eenaansporing aan alle hogescholen, om daar echt werk van temaken.

Ik heb vertrouwen in het HBO, dat men deze zaak met ernst endaadkracht ter hand neemt. Zoals de nummer 1 van de Top 10 dat doetin zijn eigen land, wat dat betreft is Mario Monti een voorbeeldvoor ons allemaal. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK