Bedrijven snakken naar talent

Nieuws | de redactie
8 oktober 2012 | “De arbeidsmarkt van de toekomst eist dat minimaal 40% van alle afgestudeerden een bèta en/of technologische opleiding heeft gevolgd.” PBT-voorzitter Jeroen van der Veer dringt in een brandbrief aan de kabinetsformateurs aan op duurzame aandacht voor techniek in het regeerakkoord.

“Wil Nederland in de toekomst haar boterham kunnen blijvenverdienen, dan zal techniek een belangrijkere plaats in onzesamenleving moeten krijgen.” Met die boodschap legt het PlatformBèta Techniek een pakket voorstellen op tafel bij dekabinetsformateurs met als doel dat deze in het regeerakkoordworden meegenomen.

Techniekonderwijs verplichten

De nadruk in die voorstellen ligt op de human capitalagenda’s zoals die in de plannen van de topsectoren zijnvastgelegd. Zo moeten de techniek-sectorplannen in HBO en MBOworden voortgezet met als doel een toename naar 35% afgestudeerdetechnici in 2017 en 40% in de daaropvolgende periode.

Van der Veer wil tevens dat de regering prioriteit geeft aan hetwegwerken van “tekorten bètatechniek docenten in het voortgezet enberoepsonderwijs.” Bovendien moet wetenschap en techniek verplichtworden gesteld in het basisonderwijs en de Pabo’s.

Fiscale stimulans voor Centres of Expertise

Om de kloof tussen het aantal afgestudeerden en de vacatures intechnische beroepen te dichten wil PBT, in lijn met het SER-advies’Werkmaken van scholing’. Omscholing naar technische branches moetprioriteit krijgen en cao’s moeten worden getoetst op de “duurzametechnische scholing” van werkenden.

Het topsectorenbeleid speelt ook een belangrijke rol in dezebrandbrief. Met name fiscaal moet innovatie gestimuleerd worden inonder meer de Centra voor Innovatief Vakmanschap in het MBO en deCentres of Expertise in het HBO. “Het bètatechniek-vraagstukvereist eveneens een proactieve inzet van het bedrijfsleven, zekerop branche- en nationaal niveau.”

U leest de brandbrief van PBT-voorzitter Jeroen van der Veerhier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK