Centres of Expertise onthullend

Nieuws | de redactie
2 oktober 2012 | Van Vught heeft ruim de helft van de aanvragen van hogescholen voor topinstituten niet goedgekeurd. Meestal omdat de plannen zwak ontwikkeld of financieel nog onrijp bleken. Waar excelleert het HBO wel en wat laat deze ‘indirecte ranking’ zien?

Een hogeschool kan een CoE aanvragen als ’trekker’ – onder detitel ‘penvoerder’ – en als partner van de trekker in het geheel.Sommige centra kenden een hele reeks partners, sommige alleen eentrekker. Toekenning betekent een erkenning als inhoudelijk kansrijkzwaartepunt voor praktijkgericht onderzoek via lectoraten etc., en als zwaartepunt voor vernieuwend onderwijsaanbod, vaak ookgericht op excellentietrajecten en de attractiviteit van het HBOvoor vwo-studenten.

Acht ranking perspectieven

Wie onder de hogescholen en de HBO-regio’s kregen bij detoekenning van deCentres of Expertise’veel’, wie ‘weinig’?

1)      Drie hogescholenwisten met twee CoE te scoren waar zij als penvoerder de leidinggaan nemen in het zwaartepunt.

Hanze bij de thema’s Energie en HealthyAgeing

HvA bij de thema’s Creatief/ICT en Logistiek,beide bovendien met een forse groep collega-hogescholen die zij zalgaan aanvoeren

Saxion bij de thema’s High Tech Systems enTechniekonderwijs, waarmee zij zich als béta-tech hogeschoolopvallend profileert.

2)        Acht hogescholenkregen een CoE toegewezen waar zij als enige het hele thema alszwaartepunt kunnen ontwikkelen en zich zo krachtig profileren

Fontys met ‘productietechniek’

Zuyd met ‘innovatieve zorg en technologie’

Hanze met ‘energie’

Leiden met ‘genomics’

HU met ‘interactieve media’

HAN met ‘duurzame elektriciteit’

Rotterdam met ‘duurzame haven’. Tevens heefthet CoE ‘maatschappelijke innovatie’ voldoende support ontvangenvan partners en cofinanciers om dit ‘op Zuid’ grootschalig in gangte zetten, eventueel ook zonder een impuls vanuit deprofielenmiddelen van OCW op basis van het advies van VanVught.

3)       De CoE voor delerarenopleidingen kregen niet veel bijval. Alleeneen voorstel van de Interactum-groep van kleine confessionelePabo’s werd goedgekeurd.

4)       De CoE in dekunstensector werden evenmin ruim beloond. Te veelhogescholen hadden hier te kleine, individualistische voorstellenvan te geringe slagkracht ingediend. Een groot project rond decreatieve industrie in Amsterdam – met HvA, InHolland en AHK- werdjuist wel goedgekeurd vanwege de overtuigende opzet.

5)     Brabant scoort relatiefslecht, doordat NHTV, Fontys en Avans elk slechts één CoE ‘kregen’als trekkers. De afwijzing van het gezamenlijke CoE rond decreatieve industrie onder leiding van de Design Academy Eindhovenslaat een gat in hun aanbod, bovenop de afwijzing bij Avans.

6)      Utrecht scoort relatief slecht. De HU verwerftgoedkeuring voor één CoE, rond ‘interactieve media’. Zij krijgt ditniet voor het voor deze hogeschool sterk profilerende thema’innovatie van zorg’. Bovendien werden alle vier CoE-voorstellenvan de HKU afgewezen.

7)      DenHaag verwerft geen enkel CoE. De voorstellen waarin deHaagse Hogeschool, de Hotelschool en het KC participeren zijn allenafgewezen.

8)      Steden die relatiefsterk voor de dag komen als kenniscentra van HBO-zwaartepunten zijnRotterdam, Amsterdam, Groningen en de Twentseregio. In elk van hen zijn meerdere CoE toegekend, zowelaan ’trekkers’, als aan deelnemende instellingen, met inhoudelijkeen sterke diversiteit aan thema’s en projecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK