Depressie drukt op het hart

Nieuws | de redactie
22 oktober 2012 | Zwaarmoedigheid geeft impulsen die mensen ziek maken. Depressieve klachten voorspellen hogere ontstekingswaarden in het bloed van hartpatiënten en niet andersom. Roken en andere 'ongezonde leefstijl' zijn daarbij een extra factor.

Depressieve klachten hebben een negatieve invloed op hetontstaan en het beloop van hart- en vaatziekten. Een mogelijkeverklaring ligt in ontstekingsmechanismen, blijkt uit onderzoek vanpromovenda Hester Duivis (UvT). Deze ontstekingsmechanismen zijneen indicatie van een ontsteking ergens in het lichaam. Daarnaastzijn ze betrokken bij aderverkalking, een belangrijke voorloper vanhart- en vaatziekten.

Vaker depressief, hogere risico’s  

Voor haar proefschrift onderzocht Hester Duivis of depressie enontstekingsmechanismen met elkaar in verband staan en wat dekenmerken van deze relatie zijn bij hartpatiënten, volwassen met enzonder depressie en adolescenten. Depressie enontstekingsmechanismen bleken bij zowel oudere hartpatiënten,gezonde volwassenen en adolescenten met elkaar geassocieerd tezijn.

Daarbij kwam naar voren dat depressieve klachten hogereontstekingswaarden in het bloed voorspellen en niet andersom.Opvallend was dat vooral mensen die vaker last hebben vandepressieve gevoelens hogere ontstekingswaarden lieten zien. Ookkwam naar voren dat een ongezonde leefstijl, zoals roken, fysiekeinactiviteit en overgewicht, een belangrijke rol speelt in dezerelatie.

De resultaten suggereren dat herhaalde depressieve klachten incombinatie met een ongezonde leefstijl bijdragen aan een verhoogdrisico op hogere ontstekingswaarden in het bloed, al in deadolescentie. Dit verklaart mogelijk de verhoogde kans diedepressieve mensen hebben op het ontwikkelen van hart- envaatziekten alsook de slechtere prognose voor patiënten met hart-en vaatziekten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK