Honours club gaat megacities tackelen

Nieuws | de redactie
12 oktober 2012 | Het internationale netwerk van honours studenten - STeLA - kiest in 2013 Nederland als locatie voor hun jaarlijkse leiderschaps-evenement. De slimme bèta’s willen hun tanden in het megacities-vraagstuk zetten.

Afgelopen zomer confereerde STeLA in Japan.Het hoogtepunt: de Amerikaanse, Chinese, Japanse en Europesestudenten kregen de opdracht om een robot te bouwen die zou kunnenhelpen bij natuurrampen. Eline Krijkamp (student biomedischewetenschappen aan de VU en bestuurslid van STeLA Europe) stondervan te kijken dat het haar groep écht lukte.

Krijkamp: “Binnen één nacht hadden we het ontwerp voor de robotklaar en in drie dagen hebben we hem aan de Universiteit van Tokyogebouwd.” Een beetje jammer vindt Krijkamp het wel dat het bij eenoefening blijft, dat de robot niet daadwerkelijk kan worden ingezetbij rampen.

STeLA is meer dan een honours class alleen, er is veel aandachtvoor leiderschapsvaardigheden. De weg daar naartoe kent veel reflectiesessies en feedbackmomenten. HoesseinAlkisaei (student Bouwkunde in Delft en bestuurslid STeLA Europe)is vooral gegrepen door de inzichten die hij op dit terrein heeftgeleerd.

Mensen die als popcorn ontpoppen

Alkisaei: “Wil je met een internationaal team moeilijkevraagstukken oplossen, dan loop je er tegenaan dat samenwerkingsoms moeilijk is. In Japan nam ik zelf niet deel aan het programma,maar was ik facilitator. Aan het einde van iedere dag reflecteer jedan op elke persoon. Je ziet mensen echt als popcorn ontpoppentijdens die bijeenkomsten, dat is fantastisch.”

Twee jaar geleden werd STeLA Europe opgericht en in 2013 wordthet wereldwijde evenement naar Europa gehaald. Het thema heeftaltijd een relatie met het organiserende land. Hoessein Alkisaei:”Nederland is een dichtbevolkt land, vandaar dat wij als thema aan’urbanisatie en overbevolking’ zitten te denken. Managing 10billion people.”

“Het wordt huge. We proberen de leiderschapscursussennaar een hoger niveau te tillen. En de inhoudelijke agenda moet zóworden dat de studenten hun leiderschapskwaliteiten direct in depraktijk kunnen brengen. Hoe vet zou het zijn als je met 50topstudenten echt een stad ontwerpt voor 10 miljard mensen? Wewillen graag grote namen erbij betrekken, Rem Koolhaas, Jo Coenenen grote bedrijven.”

Case study gezocht

Eline Krijkamp is ook van mening dat de STeLA-evenementen hetkarakter van een workshop moeten ontgroeien. “Is het niet superleukwanneer je écht hebt bijgedragen aan het oplossen van een probleem?Als we bedrijven ervoor kunnen interesseren om mee te doen, danzouden we een mooie case study voor hen kunnenuitwerken.”

Tot slot vindt Hoessein Alkisaei dat STeLA 2013 een heelmulticultureel karakter moet krijgen. “Waarom zouden we Europa nietals één geheel zien, en de ene dag een bijeenkomst in Amsterdambeleggen, en de volgende dag in Parijs of Leuven? En hoe uniek ishet dat we in Rotterdam een burgemeester met Marokkaanseroots hebben? Dat willen we ook laten zien aan destudenten uit Japan en China.”

Het STeLA evenement zal plaats vinden van 23 tot en met 31augustus 2013. Organisaties en bedrijven die interesse hebben ommee te doen, kunnen contact opnemen met Hoessein Alkisaei h.alki@live.com 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK