Impuls voor vertrouwen

Nieuws | de redactie
11 oktober 2012 | De verkiezingen van 12 september maakten Nederlanders kort maar hevig een stuk opgewekter over hun toekomst. "Deze emoties hebben vervolgens een direct effect op consumentenbestedingen en dus de reële economische ontwikkelingen," aldus UvT-onderzoek.

Consumenten zijn met de eurocrisis langere tijd in mineur, maartijdens de verkiezingen onstond toch ineens een korte, felleopleving in consumentenemoties. Consumenten voelden zich in denasleep van de verkiezingen veel minder negatief als ze dachten aanhun financiële toekomst. Het vertrouwen in politici dat in hetafgelopen jaar afnam, was daarbij even terug.

Blijvend vertrouwen in politieke daadkracht kan het voorzichtigeherstel van de binnenlandse consumptie ondersteunen. Dat blijkt uitde nieuwste editie van de Tilburg Consumer Outlook Monitor (TILCOM)en CentERdata onder Nederlandse consumenten.

Boosheid zwakte af

De TILCOM-barometer van consumentenemoties, de zogenaamdeEcomotion-index, kwam in september 2012 uit op 23,7; exacthetzelfde als een kwartaal ervoor. Dat betekent dat Nederlanders23,7% meer positieve dan negatieve emoties ervaren als zij over hunfinanciële toekomst denken. Een jaar geleden lag de index nogaanzienlijk hoger, rond 35.

Waar het niveau van de index nog steeds laag ligt, werd in deperiode na de verkiezingen op 12 september echter een korte, maarsterke opleving in consumentensentimenten opgetekend. Nederlanderswaren als gevolg van de verkiezingen minder negatief gestemd,gevoelens van pessimisme, onzekerheid en boosheid zwakten af.

Jorna Leenheer van CentERdata: “Dit illustreert de invloedrijkerol die de politiek in de crisis heeft. Zonder dat er specifiekebeleidsmaatregelen worden genomen, kan het vertrouwen in politicide emoties over de eigen financiële situatie beïnvloeden. Dezeconsumentenemoties hebben vervolgens een direct effect opconsumentenbestedingen en dus de reële economischeontwikkelingen.”

Politicus minder dan professor

Het vertrouwen in politici ligt op een vrij laag niveau invergelijking met andere beroepsgroepen (huisartsen, ondernemers,professoren) en staat sinds 2011 verder onder druk. Leenheer: “Hetis nodig dat de nationale politiek vertrouwen terugwint, met nameonder Nederlanders vanaf pakweg 35 jaar. Dit is niet enkel voor depolitiek zelf essentieel, maar evenzeer voor het herstel van deeconomie.”


In het afgelopen kwartaal begonnen de aankoopplannen vanconsumenten heel voorzichtig aan te trekken. De kans op de aankoopvan een huis in het komend jaar ligt op 4 procent, een halfprocentpunt hoger dan in het voorgaande kwartaal. Waar deaankoopkans nog lang niet op het oude niveau ligt, is deze oplevinghoopvol voor het herstel van de economie.

“Het is te hopen dat de stijging van de BTW (per 1 oktober) deopleving in consumptieplannen in het komend kwartaal niet ongedaanmaakt. De politiek kan de binnenlandse consumptie ondersteunen metduidelijkheid en daadkracht, een snelle formatie is vanuit datoogpunt gewenst,” zegt Leenheer


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK