Innoverend excelleren

Nieuws | de redactie
22 oktober 2012 | Hoe gaat het HO zijn excellentieprogramma’s innovatief voortzetten en uitdiepen? De Sirius-conferentie van 2013 zal dit bij de Hogeschool Rotterdam agenderen. Het profiel van de ‘excellente professional’ die de student moet en kan worden staat centraal in Innovators010.

Onder die titel ‘Innovators010’ zal de Hogeschool Rotterdam inhet kader van het Siriusprogramma het vervolg organiseren op derecente excellentie in het HO conferentie bij de Hanze hogeschool.Innovators010 noemt men in Rotterdam “de weergave van decore-business van het profiel ‘excellente professional’ van deHR.”

Validering van profiel

Kern daarin is het innoverend handelen in de honoursprogramma’s.Dit bepaalt ook het HR-brede toetskader voor zulke programma’s enzal daarom ook in de conferentie centraal staan.  “Webenaderen dit vanuit drie verschillende en elkaar overlappenderichtingen: hoe kijkt het werkveld tegen innovatie aan en hoe gaanze daar zelf mee om, welke rol willen ze daar in spelen, in welkemate werken ze samen met onderwijs om tot innovatie te komen?”aldus de hogeschool-gastheer.

Het thema raakt daarmee sterk het vraagstuk van de valideringvan de profielen ‘excellente professionals’. De hogeschool is daargedurig “naar op zoek: in de haven, het watermanagement,duurzaamheid, etc.”

Niet zelden verrassend

De conferentie richt daarbij de blik allereerst op de studenten:tot hoe ver reiken hun mogelijkheden, welke producten kunnen zeopleveren, sluiten deze aan bij het werkveld of gaat deberoepsspraktijk juist verder? “Niet zelden verrassen ze ons én hetwerkveld en dragen zo bij aan de vernieuwing van zichzelf en vanhun vak.”

Daarbij vergeet men zeker niet de rol van de docent als ‘maker’van de excellentietrajecten en het klimaat dat daarvoor wezenlijkis: wat moeten docenten en HO-instellingen eigenlijk kunnen enwelke interventies staan hen ter beschikking om een optimaleonderwijsomgeving te ontwikkelen?

Curriculum voor excellentie

Dit is meteen van belang voor de ontwikkeling en differentiatievan de curricula in HBO en WO. Het afstemmen van onderwijs enstudent, van vrijheid en afspraken en van het bieden vanontwikkelruimte vraagt veelal iets anders dan doortimmerdecurricula. Wat kunnen zij beter doen? Waar ligt ruimte en watmoeten instellingen en docenten zelf daarmee doen?

Een eerste boeiende bijdrage is heden net gekomen van ECHO-Awardwinnaar Mitchell Esajas, die zijn ervaringen met de ‘pedagogiek van exc ellentie ‘ bij UCLA geeft en daar op reflecteert in zijnverslag van zijn studiereis.

Wilt u op de hoogte blijven van de voorbereidingen van deInnovators010 conferentie in het najaar van 2013, stuur een mailnaar innovators010@hr.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK