Lang studeren, snel formeren

Nieuws | de redactie
1 oktober 2012 | Langstudeerders worden alsnog verlost van de door Mark Rutte al ‘gehate langstudeerboete’ genoemde maatregel van zijn eigen kabinet. Het terugdraaien hiervan, ook voor 2012-2013, zal wel een zeer snelle formatie en een snelle financieel technische ingreep dwingend noodzakelijk maken.

“Het wordt lastig, vooral omdat een aantal acceptgiro’s al dedeur uit zijn,” gaf Diederik Samsom bij de presentatie van hetdeelakkoord voor de begroting van 2013 aan. Toch zijn Samsom enRutte overeengekomen dat de langstudeerboete van tafel gaat. Zelfsstudenten die in het huidige collegejaar tegen de boete aanlopenkrijgen in 2013 hun geld terug.

Dat de langstudeermaatregel het niet zou redden viel teverwachten. De PvdA gaf al langer aan meer te zien in een sociaalleenstelsel dan in de boete en ook Rutte sprak zich eerder al uittegen ‘de gehate langstudeerboete’ die door zijn eigen kabinet zouworden uitgevoerd.

Het nu ook terugdraaien van de maatregel voor langstudeerders inhet jaar 2012-2013 is saillant. Aangezien verscheidene instellingende kosten al hebben neergelegd bij de studenten, betekent dit datveel langstudeerders geld terug zullen moeten krijgen. De bedoelingis dat dit begin 2013 zal gaan gebeuren.

Om deze terugbetalingsoperatie zo snel mogelijk uit te voeren isextra ruimte gecreëerd, liet Diederik Samsom in de persconferentie weten. De snelheid die PvdA en VVD achter deze plannen wensente zetten, doen vermoeden dat ook de formatie niet snel op zich zallaten wachten. Voor 29 oktober moeten, zoals ook Pieter Omtzigt (CDA) al opmerkte, de plannenhiervoor al door de Kamer.

“We verwachten niet dat we er in één of twee weken uit zijn,”lichtte Mark Rutte vandaag de formatiebesprekingen toe. Drie wekenlijkt dan ook meer in de lijn der verwachting te liggen.

Het deelakkoord voor de begroting van 2013 leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK