Master meesters aan de slag

Nieuws | de redactie
4 oktober 2012 | De eerste educatieve masters in het HBO leveren nu eerstegraads docenten af. Zij onderscheiden zich door extra onderzoek kwaliteiten in hun vak. Bij de HAN zijn er net 17 afgestudeerd in Nederlands, Engels en Algemene Economie, onder meer na een opleiding pianodocent.

Zij behoren tot de eerste lichting die in 2009 met een van detoen nieuwe masteropleidingen tot eerstegraads leraar zijngestart. Als eerstegraads docent zijn zij nu bevoegd om in debovenbouw havo/vwo les te geven.

Zoals vereist in deze hbo-masters, zijn alle studenten alsdocent werkzaam op een middelbare school en hadden ze voor ze aande studie begonnen al enkele jaren werkervaring in het onderwijs.Sommigen hadden al een hele carrière achter de rug.

Rijke ervaring als huisschilder of aanklavier

Bijzondere carrières zoals die van de studente Nederlands dieals huisschilder begonnen is, vervolgens verpleegkundige werd en nuals leraar Nederlands in de bovenbouw aan de slag kan. Of demasterstudent Engels die na de studie Engelse Taal en Letterkundeaan de Universiteit van Groningen en de opleiding pianodocente, lesging geven in Ecuador en Kenia en nu Engels kan gaan geven in debovenbouw.

‘Een bijzondere prestatie’ volgens coördinator Johan Graus vande Master Leraar Engels. ‘Iedereen heeft de studie moetencombineren met een drukke baan op school en het gezin. Een pittigeopgave als je bedenkt dat je gemiddeld 20 uur per week met destudie bezig bent.’

Alleen al in de groep van de Master Algemene Economie, zittenstudenten die niet alleen bijna een fulltime baan hebben, maardaarnaast ook mentor zijn of remedial teacher enonderwijsontwikkelaar. Coördinator Johan Graus zag hen sterkgroeien. ‘De studenten hebben een enorme drijfveer, namelijk debehoefte aan een nieuwe uitdaging, verbreding, verdieping vanvakkennis en vakdidactische vaardigheden, nieuwe visies op hetonderwijs.’

Pionierswerk durven

Hans Wegman die de afgelopen 3 jaar de Master Leraar Nederlandsheeft gecoördineerd, benadrukt dat de prestatie te meerbewonderenswaardig is, omdat de educatieve masteropleidingen geheelnieuw waren. ‘Deze lichting is de uitdaging aangegaan. Samen hebbenwe de opleidingen het predicaat Master weten te geven, waarbinnenonderzoek een prominente plek heeft gekregen.’ 

‘Hoe meet je literaire competenties?’ ‘Activerende didactiek alswerkvorm.’ ‘Spellingsbewustzijn, observerend lezen als werkvorm bijschrijfonderwijs’, ‘Klaslokaalexperimenten’. Het is een greep uitde onderzoeken waarop de studenten zijn afgestudeerd. Zij dedendaarbij veelal concrete interventies ter verbetering en vernieuwingvan het onderwijs, de lespakketten en de lespraktijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK