NHTV wordt Wereldacademie

Nieuws | de redactie
8 oktober 2012 | De Academy for Leisure van de NHTV wordt het eerste World Leisure Centre of Excellence van Europa en het derde van de wereld. De internationale organisatie van de vrijetijdsprofessie heeft dit besloten.

De World Leisure Organization is een mondiale organisatie op hetgebied van vrije tijd en is erkend door de Verenigde Naties. Zijwerkt samen met wetenschappers, overheden en ondernemers aan vormenvan kennisontwikkeling en onderwijs die bijdragen aan erkenning vanhet recht op vrije tijd en kwaliteit van leven voor ieder individuop de wereld.

Breda met Arizona en Vancouver

De WLO kent een Centre of Excellence programma voor de erkenningvan internationale wetenschappelijke masterprogramma’s dieuitblinken in de kwaliteit van onderwijs. Ook moeten deze door hunonderzoek een onderscheidende bijdrage leveren aan de mondialekennisontwikkeling op het gebied van vrije tijd.

Op dit moment zijn er twee Centres of Excellence op het gebiedvan vrije tijd in de wereld. Dit zijn de universiteiten vanVancouver Island in Canada en Arizona State in de USA. De NHTV isnu aangewezen als de derde in de wereld en de eerste inEuropa. 

Vanaf september 2013 biedt NHTV de wetenschappelijke masterLeisure Studies aan, onder voorbehoud van goedkeuring door OCW innovember 2012. Met deze master voegt NHTV een wo-studie toe aan dereeds bestaande opleidingen van de Academy for Leisure: dehbo-bachelor Vrijetijdsmanagement met de internationale variantInternational Leisure Management, de wetenschappelijke bachelorInternational Leisure Studies en de hbo-master Imagineering.

Bij de beoordeling door de RCHO kreeg de NHTV ook een Centre ofExpertise op dit terrein toegewezen. Dit kan dan nu meteen een rol op dewereldmarkt  voor toerisme en vrijetijdsontwikkeling gaanspelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK