Nobel voor ‘bizarre verschijnselen’

Nieuws | de redactie
9 oktober 2012 | Nog nooit kreeg iemand die in Marokko geboren is een Nobelprijs. Tot 2012 en de natuurkunde. De Fransman Serge Haroche wint de prijs met David Wineland (USA) voor hun "ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems" in licht en materie.

Wineland van het National Institute of Standards &Technology (NIST) en de niversity of Colorado Boulder wint metHaroche van het Collège de France en de Ecole Normale Supérieure inParijs voor hun uitzonderlijke werk aan de interactie tussen lichten materie.

Bizar en fragiel 

Hun werk is zo bijzonder “by demonstrating the directobservation of individual quantum particles without destroyingthem,” aldus het Nobel Comité.  “They have openedthe door to a new era of experimentation with quantum physics” enhebben daarbij “ground-breaking experimental methods thatenable measuring and manipulation of individual quantum systems,”ontdekt en ingezet.

“Single particles are not easily isolated from their surroundingenvironment and they lose their mysterious quantum properties assoon as they interact with the outside world. Thus many seeminglybizarre phenomena predicted by quantum physics could not bedirectly observed, and researchers could only carry out thoughtexperiments that might in principle manifest these bizarrephenomena.

Through their ingenious laboratory methods Haroche and Winelandtogether with their research groups have managed to measure andcontrol very fragile quantum states, which were previously thoughtinaccessible for direct observation. The new methods allow them toexamine, control and count the particles.”

Een nieuwe standaard voor ’tijd’

Dit onderzoek is extreem fundameenteel, maar pas op, zegt hetNobel Comité, de toepassingen ervan zijn al gaande. En buitengewoonspannend.

“Their ground-breaking methods have enabled this field ofresearch to take the very first steps towards building a new typeof super fast computer based on quantum physics.

Perhaps the quantum computer will change our everydaylives in this century in the same radical way as the classicalcomputer did in the last century. The research has also led to theconstruction of extremely precise clocks that could become thefuture basis for a new standard of time, with more thanhundred-fold greater precision than present-day caesiumclocks.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK