Nobelprijs voor EU, buiging voor Delors

Nieuws | de redactie
12 oktober 2012 | Voor geen Europeaan is de Nobelprijs 2012 zo’n buiging als voor Jacques Delors. Margaret Thatcher noemde hem ‘the cleverest and most dangerous man in Europe’. ScienceGuide sprak in 2010 met Delors over zijn visie, droom en kritiek op de Unie.

De EU krijgt de Nobelprijs voor de Vrede voor de bijdrage aan de”de bevordering van vrede en verzoening, democratie en demensenrechten in Europa,” zo laat het Comité weten. Juist nu intijden van economische problemen en sociale onlusten wenst hetNobel Comité in Noorwegen er op te wijzen dat de EU altijd eenbelangrijke rol heeft gespeeld in de transformatie van Europa naareen ‘continent of peace’.

Architect van Europa

Eén van de belangrijkste architechten van de huidige Unie isJacques Delors die van 1985 tot 1995 voorzitter was van de EuropeseCommissie. In 2010 ontving Delors de eerste Vrede van Nijmegenpenning voor zijn verdiensten voor de Europese eenwording.ScienceGuide sprak toen met hem over Europees burgerschap,het belang van onderwijs en het Erasmusprogramma, dat juist nu opde tocht staat.

Nu de Europa de Vredesprijs krijgt voor zijn verdiensten om deEuropese eenwording te stimuleren zijn de woorden van Delors overhet burgerschap in de Unie interessant. “Non. Je ne suis pascontent,” stelde Delors niet blij te zijn met de ontwikkelingen opdit punt.

“Ik heb overal in Europa dat betoog gehouden voor het ‘Europavan de burger.’ Wat echter niet lukte is de omgeving waarin hetpolitiek discours in Europa wordt gehouden te verplaatsen van eenstrikt nationale naar een Europese ‘agora’, zoals de Oude Griekengezegd zouden hebben. De nationale politiek wilde dat gewoonniet.”

Erasmusprogramma op de tocht

Eén van de dingen die dat Europees burgerschap zouden moetenstimuleren is het Erasmusprogramma dat studenten in staat steltoveral in Europa voor kortere tijd te studeren. Dat juist definanciering van dit programma nu op de tocht staat, moet Delors naaan het hart gaan. In 2010 roemde de oud-commissievoorzitter noghet succes van Erasmus.

“Met de massificatie van het hoger onderwijs is het nu voormiljoenen jongeren mogelijk en ook meer vanzelfsprekend geworden ombij universiteiten en hogescholen in andere landen te studeren.Deze ontwikkeling naar massale deelname juich ik daarom eens temeer toe.”

Huidig president van de European Council Herman van Rompuy laatvia Twitter weten diep vereerd te zijn met de Nobelprijs voor deVrede. “Het is de sterkst mogelijke erkenning van de diepepolitieke motieven achter de Unie, een unieke inspanning van steedsmeer Europese staten om oorlog en verdeeldheid te overwinnen engezamenlijk vorm te geven aan een continent van vrede envoorspoed.”

U leest het volledige interview met Jacques Delors hier 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK