Oudere hersenen ijveriger brein

Nieuws | de redactie
10 oktober 2012 | Ouderen gebruiken meer hersengebieden om een geheugentaak uit te voeren dan jongeren. Nijmeegs neurowetenschapper Anouk Vermeij ontdekte hoe oudere mensen hun geheugenverlies slim weten te compenseren. Een mens heeft niet voor niets twee hersenhelften, zo blijkt.

Vermeij van het Radboud Alzheimer Centrum (UMC St Radboud) enhet Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour onderzoekthoe de structuur van de hersenen verandert tijdens het ouderworden. Daardoor gaat bijvoorbeeld ook de geheugencapaciteitachteruit. Toch lijken de hersenen van ouderen in staat om dieachteruitgang te compenseren.

Meer gebieden gebruiken

Bij het Donders Instituut onderzocht zij hoe dit in elkaar zit.Ze liet een groep jongeren en ouderen dezelfde geheugentakenuitvoeren en keek daarbij naar het functioneren van de hersenen.Terwijl de jongeren zowel voor makkelijke als moeilijke taken éénhersenhelft inschakelen, brengen ouderen vrijwel meteen tweehersenhelften in stelling. Het lijkt er dus op, dat ouderen meerhersengebieden gebruiken om tot dezelfde prestatie te komen alsjongeren.

Vermeij en haar collega’s gebruikten bij dit onderzoek gebruikde nieuwe, veelbelovende optische beeldvormingstechniek ‘functionalNear-Infrared Spectroscopy’ (fNIRS) om de hersenactiviteiten temeten. Deze techniek registreert met bijna-infrarood licht deconcentratie zuurstofrijk bloed en zuurstofarm bloed in dehersenen. Voert een deelnemer een geheugentaak uit, dan stijgt deconcentratie zuurstofrijk bloed in het hersengebied dat actiefis.

Voordeel nieuwe techniek

De inzet van fNIRS kent veel voordelen boven anderebeeldvormende technieken, zoals de veelgebruikte fMRI, die in deMRI scanner moet worden uitgevoerd. De nieuwe techniek isdraagbaar, snel, relatief voordelig en comfortabel.

Hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert, die bij het onderzoekis betrokken reageert met grote belangstelling op deze uitkomsten.”Dit onderzoek verschaft ons nieuwe inzichten in de veranderingenin hersenwerking die optreden tijdens het ouder worden. Kennishierover kan nieuwe aanknopingspunten bieden voor vroege opsporingen behandeling van geheugenproblemen bij ouderen. Bovendien toontdit onderzoek aan dat fNIRS een uitermate geschikte techniek is omhersenactiviteit bij ouderen te onderzoeken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK