‘Overtref Jezelf’ echt doen

Nieuws | de redactie
19 oktober 2012 | Toen Jasper Tuytel deze zomer afscheid nam van de Hogeschool Rotterdam werd hij bijna overweldigd door loftuitingen uitgezwaaid. Eén van zijn nalatenschappen is de ‘Overtref Jezelf Beurs’ voor excellente studenten. Mohammed Kechouh is de eerste die deze veroverde.

De Overtref Jezelf Beurs wordt uitgereikt aan studenten diehebben deelgenomen aan een honoursprogramma, dat als aanvullingwordt aangeboden bovenop het reguliere onderwijs. Met de beurs terwaarde van €5.000,- kunnen de studenten een vervolgopleidingfinancieren.

Delen en realiseren van ideeën

Mohammed Kechouh rondde in juli zijn programma af bij deopleiding Communicatie. Hij wil nu met de beurs een NIMAeMarketing-B, een intensieve en kortdurende privatemarketingopleiding  gaan volgen. De kennis die hij hiermeeopdoet gaat hij inzetten en delen met anderen.

Volgens de jury is Mohammed gedreven en inspirerend vooranderen. Zijn brede interesse en zijn initiatief in het realiserenvan nieuwe ideeën ziet de jury als belangrijkste motief voor hettoekennen van de prijs.

De Over Tref Jezelf Beurs die werd uitgereikt door collegelidGerard van Drielen, is een nalatenschap van oud-collegevoorzitterJasper Tuytel. ‘Overtref jezelf’ is al jaren de slogan van deRotterdamse Hogeschool. ” ‘Overtref jezelf’ is ons parool. Dat doeje door hen de juiste differentiatie in studieroutes aan tereiken,” legde Tuytel in 2011 in gesprek metScienceGuide al eens uit als zijn motivatie voor ditcentrale motto.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK