Rafelrandjes schuren leenstelsel

Nieuws | de redactie
10 oktober 2012 | Nu VVD en PvdA de langstudeerboete de nek om hebben gedraaid, lijkt de weg vrij voor een leenstelsel in plaats van de basisbeurs. D66-HO-woordvoerder Paul van Meenen vindt dit hét systeem om geld vrij te maken voor onderwijskwaliteit, maar vreest nog wel “de rafelrandjes rond het stelsel.”

Met het Herfstakkoord van Rutte en Samsom lijkt een eindegekomen aan de slepende discussie rond de langstudeerboete. Watgaat er nu  echt gebeuren? Op 11 oktober gaat Van Meenen bijhet #HBO-discours in Den Haag het debat daarover aan met studenten,onderwijsmensen en collega’s.

Tegen ScienceGuide laat Van Meenen weten dat de manier waaropZijlstra de boete wilde invoeren de zaak volgens hem uiteindelijkde das om heeft gedaan. “Ik denk dat de langstudeerboete wel gekundhad, maar het gedoe om mensen met terugwerkende kracht alsnog telaten betalen heeft de discussie danig verhit. Als dat niet wasgedaan was er een veel kalmer debat geweest en waren sociaalleenstelsel en boete niet  zo recht tegenover elkaar komen testaan.”

Waarom kiest u dan toch voor het sociaalleenstelsel?

“Het liefst zou je natuurlijk alles zo laten als het was. Alshet geld tegen de plinten klotst zou er niet zoveel aan de handzijn, maar de realiteit is anders. Wij willen dat het geld dat eris ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Door debasisbeurs om te zetten in een lening komt geld vrij om dat tedoen.

Dat geld willen we besteden aan onder meer het weer terugdraaienvan het instellingsgeld voor de tweede studie. Dat moet weerregulier collegegeld worden. En in het kader van Leven Lang Lerenmoeten mensen van boven de 27 jaar ook weer tegen reguliere kostenkunnen studeren. “

HBO-voorzitter Thom de Graaf, uw partijgenoot enoud-lijsttrekker, liet eerder al weten tegen een leenstelsel tezijn, omdat dit in het HO de toegankelijkheid ernstig zou schadenen bovenal in het HBO.

“Ik heb die cijfers ook gezien en ik moet zeggen dat ik nietdirect overtuigd was. Het is toch een beetje koffiedik kijken. Ikvind wel dat we signalen omtrent toegankelijkheid zeer serieusmoeten nemen. Daar moet je heel alert op zijn en kijken naarmogelijke oplossingen. Je zou er aan kunnen denken de eisen om inaanmerking te komen voor een aanvullende beurs te versoepelen.

Toch denk ik dat we moeten oppassen met het creëren van al teveel angst voor het lenen. Ik heb het niet precies uitgerekend,maar volgens mij gaat de omzetting van de basisbeurs naar eenlening bij een nominale studieduur om €13.000. Ik vind dat we deangst om te lenen niet onnodig moeten voeden. Zolang detoegankelijkheid van het hoger onderwijs maar gewaarborgdblijft.”

Sywert van Lienden pleitte recent op ScienceGuide dat het sociaal leenstelsel kennisvoor schuld inhoudt en elke student met rond de €15.000studieschuld extra opzadelt. Dat heeft ook gevolgen voorbijvoorbeeld de woningmarkt.

“Dat zijn precies de beelden die ik bedoel. Ik vind dat we daarvoorzichtig mee moeten zijn. Ik denk dat een studieschuld van€13.000 niet het probleem vormt als je straks een huis wil kopen.Als dat wel zo is dan moeten we dat serieus nemen. Het laatste watwe willen is dat mensen serieus in de problemen komen. Daaromvinden wij ook dat als mensen het echt niet kunnen, ze het ook nietterug hoeven te betalen. Bovendien willen wij de afbetalingstermijnverhogen naar twintig jaar.”

Toch blijft het punt van Van Lienden staan dat eenleenstelsel de zucht naar kennis ontmoedigt, omdat het schuldenoplevert. Slechts een zesje halen omdat je dan naast je studie kanwerken is voordeliger.

“Dat zijn inderdaad de rafelrandjes die nog aan de plannen rondhet leenstelsel zitten. Er zal nog veel discussie zijn over hoe eendergelijk stelsel goed in te voeren. Excellentie moet natuurlijkgestimuleerd worden. Bij studies in tekortsectoren en in sectorenmet een groot maatschappelijk belang moet goed gekeken worden hoeje dergelijke plannen invoert.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK