Rutte, leer van Merkel

Nieuws | de redactie
10 oktober 2012 | Leer van Merkel, straf ambitie niet en snap dat grote schulden bij studenten ook slecht zijn voor de economie, net als die bij de Grieken. En pak nu de snel oplopende jeugdwerkloosheid aan. Het ISO legt zijn gedachten voor een goed regeerakkoord neer bij de onderhandelaars.

Kijk eens goed naar de ‘Bildungsmonitor 2012’ van het beleid vanMerkel. Daar kan ons land wel wat van leren. Dat opvallend adviesgeeft het ISO aan Rutte en Samsom voor het maken van hunregeerakkoord. “De huidige generatie studenten staat voor groteuitdagingen. Wij dienen zorg te dragen voor oplopende kosten in dezorg, de vergrijzing , de toenemende schulden en hebben te kampenmet een hoge jeugdwerkloosheid.”

Kansen genoeg 

De studenten komen vanuit dat besef tot een heldere denklijn.”Kansen genoeg, die wij maar al te graag met een nieuw kabinetoppakken. Het gaat hierbij niet alleen om de wil, maar ook om denoodzaak gebruik te maken van deze kansen.” Vier thema’s leggen zijde nieuwe coalitiechefs voor als werkelijk cruciaal voor de komendejaren. Hier willen zij hen op kunnen aanspreken. 

Allereerst ‘geen boete op ambitie’ en het nadrukkelijk volhoudenvan de doorvoering van Veerman. Dan ‘pak de jeugdwerkloosheid aan’met een jeugdgarantie benadering én het uitgangspunt “dat dekwaliteit van het diploma onomstotelijk moet zijn.” ISO wil ook’een werkelijk sociaal leenstelsel’ dat scholieren nietontmoedigt en toegankelijkheid kapot maakt. Daarom vragen zij denieuwe coalitie ook ‘heb oog voor toenemende studieschulden’. Wantde economie komt daardoor allen maar verder onder druk en dehuizenmarkt “verder op slot.”

De enige zekerheid 

De start van een formatie en een coalitie is een moment, dat destudenten wel blijken te herkennen. Zij voelen zich zelfs verwantaan Samsom en Rutte in deze fase. Zij zijn immers ook net eenstudent die aan zijn studie gaat beginnen.

“Als studenten herkennen we de uitdaging waarvoor u staat:starten met een proces waarvan de uitkomst onzeker is. De enigezekerheid is dat er ontwikkelingen zullen volgen.”

U leest de brief van het ISO hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK